Исторически речник
дꙗконъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
дꙗконъ, дꙗконьдꙗконадꙗконѹ, дꙗконовдꙗконъ, дꙗконьдꙗконадꙗкономь, дꙗкономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
дꙗконѣдꙗконедꙗкон, дꙗконоведꙗконъ, дꙗконь, дꙗконовъ, дꙗконовьдꙗкономъ, дꙗкономь, дꙗконовомъ, дꙗконовомьдꙗконꙑ, дꙗконовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
дꙗконꙑ, дꙗконовꙑ, дꙗконъмдꙗконѣхъ, дꙗконѣхь, дꙗконохъ, дꙗконохь, дꙗконовохъ, дꙗконовохьдꙗконадꙗконѹдꙗконома
дꙗконъ м Дякон, църковен служител, помощник на свещеника стѹю мⷱ҇кѹ теофла дакона А 141а 11 повелѣ вратарѹ прꙁъват дꙗкона флеа С 244.14 дꙗконе флеа. вдш двѧѧ сѧ коꙁꙑ  лен С 224.16 ҆ въ пла́мен е҆го же въжегосте• рад҄ ме́не бы́шѫ сїа̀ ва́мь⸱ въ пе́ал ѹ꙼снете ҆ по семь въꙁгласⷮ вто́рствѹѫ дїа́конѡⷨ велеглⷭ҇а́но⸱ прѣмѫдрѡⷭ҇+ про́ст ѹ҆слыш̀мь стго е҆ѵⷢ҇лїа• Вел.четв. : 58б патрїа́рхь алеѯандрі́искы оузе́ль мнѡ́го мнѡ́го монастiре, и калоге́ре изби́ль. и Icíдѡpa презви́тера испъ́ди. и събра́ха се, ѕ҃ влⷣци мисѵ̈рⸯскі́й, съсⸯ поп́ве и дїа́коне , на́ четь до к҃. и ѿстъ́пиха ѿ не́го, и напи́саха Кнíга За не́го, и Запра́тиха до ри́мь на Инокѥ́нтїа па́пы ри́мⸯского Тр.дам 217 Изч А С От гр διάκονος, διάκων даконъ Нвб диякон църк остар ВА дякон църк ОА ВА АК Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Дяконово МИ ПК,Пр. в им Дяконов ФИ СтИл,РЛФИ