Исторически речник
дꙗвол҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дꙗволь, дꙗволъдꙗволадꙗволѹ, дꙗволюдꙗволь, дꙗволъдꙗволадꙗволемь, дꙗволемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дꙗволдꙗволь, дꙗволъдꙗволдꙗволь, дꙗволъ, дꙗвол, дꙗволедꙗволемъ, дꙗволемьдꙗволѧ, дꙗволѫ, дꙗволе
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дꙗволдꙗволхъ, дꙗволхьдꙗволадꙗволѹ, дꙗволюдꙗволемадꙗволе
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дꙗволадꙗволѹ, дꙗволюдꙗволедꙗволадꙗволемь, дꙗволемъдꙗвол
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дꙗволадꙗволь, дꙗволъ, дꙗвол, дꙗволедꙗволемъ, дꙗволемьдꙗволадꙗволдꙗволхъ, дꙗволхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дꙗволдꙗволѹ, дꙗволюдꙗволемадꙗволадꙗволѧ, дꙗволе, дꙗволѫдꙗвол
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дꙗволѫ, дꙗволѹдꙗволеѭ, дꙗволеѫ, дꙗволеѧ, дꙗволеюдꙗволдꙗволѧ, дꙗволе, дꙗволѫдꙗволь, дꙗволъ, дꙗвол, дꙗволедꙗволамъ, дꙗволамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дꙗволѧ, дꙗволе, дꙗволѫдꙗволамдꙗволахъ, дꙗволахьдꙗволдꙗволѹ, дꙗволюдꙗволама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
дꙗвол҄ь прил притеж 1. Дяволски посѣт насъ благостѭ твоеѭ. ꙇꙁбав нꙑ отъ насльѣ дѣволѣ СЕ 62b 17 ꙇ ꙁъм е ꙁ вьсѣкоѩ напаст дѣволѧ СЕ 56а 16 кръстъ въстааше. ꙇ дьѣволѣ сіла раꙁорена бꙑваше К 10b 10 вдмꙑ како  дꙗволꙗ творꙙтъ сꙙ ѹста С 382.2—3 не прѣдълага м ꙁмїнъ ѹмꙑшлꙗ.  дꙗволь не прлва слъꙁъ С 102.9 агрколаѹ воводѣ сѫштѹ. гѹбтелю сѫштѹ сверѣпѹ. бꙑстрѹ къ дꙗвол слѹжьбѣ С 68.29 нестꙑ.  непрѣподобьнꙑ сꙑне дꙗвол҄ь С 227.3 Срв. С233.9 2. Като същ. дꙗвол҄е ср ед τὰ τοῦ διαβόλου Нещо дяволско, пъклено пон҄еже ѧꙁꙑкъ мже съподобьн бꙑхомъ. пльт въкꙋст господьскꙑ. того поꙁьрмꙑ дꙗвол҄е бесѣдѹѭшта С 382.11—12 въспрѣштамо мѹ бꙑвааше ꙁѣло. ꙗкоже дꙗвол҄е мꙑслꙙштѹ С 379.16 СЕ К С Гр [τοῦ] διαβόλου τοῦ Βελίαρ дьꙗвол҄ь дьѣволь дѣволь Нвб Срв дияволски остар ВА дяволски ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ