Исторически речник
дꙗволовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дꙗволовъ, дꙗволовьдꙗволовадꙗволовѹдꙗволовъ, дꙗволовьдꙗволовадꙗволовомь, дꙗволовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дꙗволовѣдꙗволовъдꙗволовдꙗволовъ, дꙗволовьдꙗволовомъ, дꙗволовомьдꙗволовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дꙗволовꙑдꙗволовѣхъ, дꙗволовѣхьдꙗволовадꙗволовѹдꙗволовомадꙗволово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дꙗволовадꙗволовѹдꙗволоводꙗволовадꙗволовомь, дꙗволовомъдꙗволовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дꙗволовадꙗволовъ, дꙗволовьдꙗволовомъ, дꙗволовомьдꙗволовадꙗволовꙑдꙗволовѣхъ, дꙗволовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дꙗволовѣдꙗволовѹдꙗволовомадꙗволовадꙗволовꙑ, дꙗволовѫдꙗволовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дꙗволовѫ, дꙗволовѹдꙗволовоѭ, дꙗволовоѫ, дꙗволовоѧ, дꙗволовоюдꙗволовѣдꙗволовꙑдꙗволовъ, дꙗволовьдꙗволовамъ, дꙗволовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дꙗволовꙑдꙗволовамдꙗволовахъ, дꙗволовахьдꙗволовѣдꙗволовѹдꙗволовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
дꙗволовъ прил притеж На дявола; дяволов, дяволски ꙗко на сѫдшт пакостьнка не подвже сꙙ тво съмꙑслъ. нъ пае крѣпѣ бꙑстъ. да прѣжде же отъ дрѹжнꙑ отътръгъше. лютꙑѧ  беꙁмлоствꙑѧ слѹгꙑ дꙗволовꙑ С 64.4  съкрѹшшꙙ кѹмра.  крꙿстшꙙ сꙙ. прокъ же хъ днае не покорꙙште сꙙ. по дꙗволовѣ слѣ С 35.19  ꙁбавꙙ въсѫ дшѫ клатꙙштѫ сꙙ въ горест даволовѣ С 143.19 проповѣдмъ ѹмрьштвень дꙗволово нестꙑхъ бѣсъ плѣн҄ен С 479.15 вьскрѣснꙑ дьнь ... раꙁорень сьмрьт. побѣждень дꙗволово С 486.29 дьньсь раꙁор сꙙ дꙗволово протвьство ... адоваꙗ побѣда ꙁꙿеꙁе С 487.2 Срв. С488.29 Изч С Гр τοῦ διαβόλου даволовъ Нвб дяволов остар ОА НТ НГер МлБТР ЕтБАН АР РБЕ дяволовий остар НГер Срв Дяволов ФИ СтИл,РЛФИ