Исторически речник
додѵмъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
додѵмъ, додѵмьдодѵмадодѵмѹ, додѵмовдодѵмъ, додѵмьдодѵмадодѵмомь, додѵмомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
додѵмѣдодѵме----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
додѵмъ м ЛИ Дидим — християнин, умр. мъченически в Сирия. Пр. на 11 септември аї стрстъ стхъ м̑нкъ. дѡдѡра.  дѡдѹма Е 29б 5 Изч Е Гр Δίδυμος дѡдѹмъ