Исторически речник
днаронъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
днаронъ, днароньднаронаднаронѹ, днароновднаронъ, днароньднаронаднарономь, днарономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
днаронѣднаронеднарон, днароноведнаронъ, днаронь, днароновъ, днароновьднарономъ, днарономь, днароновомъ, днароновомьднаронꙑ, днароновꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
днаронꙑ, днароновꙑ, днаронъмднаронѣхъ, днаронѣхь, днаронохъ, днаронохь, днароновохъ, днароновохьднаронаднаронѹднаронома
днаронъ м Динар — сребърна римска монета, равна на 10, а по–късно на 16 аса. Съдържа 4.55 г сребро. Начало на сечене — 269 г. пр. н.е же къ днѹѹм на десꙙте асѹ пршъдъшмъ. то жде давъ днаронъ С 438.2 Изч С От гр δηνάριον Вж. при днар҄ь Нвб