Исторически речник
двьꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
двꙗ, двьꙗдвѩ, двьѩ, двѫ, дведв, двьдвѭ, двьѭ, двѫ, двѧ, двю, двѹдвѥѭ, двьѥѭ, двеѫ, двеѧ, двеюдв, двь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
двѥдвѩ, двьѩ, дведв, двь, дведвꙗмъ, двꙗмь, двьꙗмъ, двьꙗмьдвꙗм, двьꙗмдвꙗхъ, двꙗхь, двьꙗхъ, двьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
дв, двьдвю, двью, двѹдвꙗма, двьꙗма
двьꙗ ж Глупост, неразумност добрѣ же еѵагг҄елстъ рее. двꙗ смокꙑ о ꙁакꙿхе. да съкажетъ ꙗко шрокꙑ  пространъ пѫть. дв прплетенъ стъ С 350.17 Изч С Гр μωρία двꙗ Нвб Срв див[от]ия ’глупост’ ОА РБЕ