Исторически речник
десѧтна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
десѧтнадесѧтнꙑ, десѧтнѫдесѧтнѣдесѧтнѫ, десѧтнѹдесѧтноѭ, десѧтноѫ, десѧтноѧ, десѧтноюдесѧтнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
десѧтнодесѧтнꙑдесѧтнъ, десѧтньдесѧтнамъ, десѧтнамьдесѧтнамдесѧтнахъ, десѧтнахь
NfOuNfGuNfDu
десѧтнѣдесѧтнѹдесѧтнама
десѧтна -ꙑ ж десѧтнѫ даꙗт ἀποδεκατεύω Давам десятък от доходите си като данък нъ горе вамъ фарсѣемъ ѣко десѧтнѫ даате отъ мѧтꙑ М Лк 11.42 З десѧтнѫ даꙗт вьсего елко пртѧжѭ М Лк 18.12 Изч М З А СК Нвб Срв деся̀тина остар Дюв десетнина ВА