Исторически речник
дест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дестдешѫ, дешѹдесшдестъ, десть, дестдесмъ, десмь, десм, десмодесте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
десѧтъ, десѧть, десѧтдесвѣдестадестедесдес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
десмъ, десмь, десмдестедесвѣдестадесхъ, десхь, десхдес
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
десдесхомъ, десхомь, десхом, десхмꙑдесстедесшѧ, десшѫ, десша, десше, десхѫдесховѣдесста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
десстедешаахъ, дешахъ, дешаахь, дешахь, дешаах, дешахдешааше, дешашедешааше, дешашедешаахомъ, дешахомъ, дешаахомь, дешахомь, дешаахом, дешахомдешаашете, дешашете, дешаасте, дешасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дешаахѫ, дешахѫ, дешаахѹ, дешахѹдешааховѣ, дешаховѣдешаашете, дешашете, дешаасте, дешастедешаашета, дешашета, дешааста, дешаста
дест -дешѫ -десш св Намеря, заваря деше ѹенкꙑ своѩ съпѧщѧ. рекъ ѹенкомъ свомъ СЕ 47а 9 десхъ же . сце творꙙшта обраꙁомъ сцѣмъ С 297.15—16 Образно. понеже не вѣмь доколѣ жв бѫдемъ. да аще нꙑ дестъ день съмрътьнꙑ въ грѣсѣхъ. то въскѫѭ сѧ  родл бѫдемъ СЕ 71а 4 бъ же мра вьсѣх. да нꙑ съподобтъ. вьскрѣшеню стꙑхъ. дѣлꙑ благꙑ дешенꙑ.  правоѭ вѣроѭ. ꙗко томѹ слава  дръжава вь вѣкꙑ вѣкомь амнꙿ С 486.16 Изч СЕ С Гр εὐρίσκω καταλαμβάνω Нвб Срв десим ’стоя прав продължително’ диал ДА