Исторически речник
двжень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
двжен, двженьдвженꙗ, двжена, двженьꙗдвженю, двженѹ, двженьюдвженмь, двженьмь, двженмъ, двженьмъ, двженмь, двженмъдвжен, двжень, двжендвженꙗ, двжена, двженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
двжен, двжень, двженедвженмъ, двженьмъ, двженмь, двженьмь, двженмъ, двженмь, двженомъ, двженамъдвжен, двжень, двжен, двженмдвженхъ, двженьхъ, двженхь, двженьхь, двженхъ, двженхьдвжен, двженьдвженю, двженѹ, двженью
NnDu
двженма, двженьма, двженма, двженма
двжень -ꙗ ср 1. Движение, раздвижване, задвижване въ тѣхъ лежааше мъножьство болѧштхъ. слѣпъ хромъ сѹхъ. аѭщхъ двженѣ водѣ М Йо 5.3 З А 2. Подвижничество, подвизи ѡбьходтъ наꙁраѩ твое слово. ꙇ двжене. ꙇ вьꙁьрѣне СЕ 88а 12 Изч М З А СЕ Гр κίνησις двжен Нвб движение ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА движенье остар ВА