Исторически речник
далматьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
далматьскъ, далматьскьдалматьскадалматьскѹдалматьскъ, далматьскьдалматьскадалматьскомь, далматьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
далматьсцѣдалматьскъдалматьсцдалматьскъ, далматьскьдалматьскомъ, далматьскомьдалматьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
далматьскꙑдалматьсцѣхъ, далматьсцѣхьдалматьскадалматьскѹдалматьскомадалматьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
далматьскадалматьскѹдалматьскодалматьскадалматьскомь, далматьскомъдалматьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
далматьскадалматьскъ, далматьскьдалматьскомъ, далматьскомьдалматьскꙑдалматьскꙑдалматьсцѣхъ, далматьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
далматьсцѣдалматьскѹдалматьскомадалматьскадалматьскꙑ, далматьскѫдалматьсцѣ, далматьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
далматьскѫ, далматьскѹдалматьскоѭ, далматьскоѫ, далматьскоѧ, далматьскоюдалматьсцѣ, далматьстѣдалматьскꙑдалматьскъ, далматьскьдалматьскамъ, далматьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
далматьскꙑдалматьскамдалматьскахъ, далматьскахьдалматьсцѣ, далматьстѣдалматьскѹдалматьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
далматьскꙑ, далматьскꙑ, далматьскодалматьскаго, далматьскаего, далматьскааго, далматьскаго, далматьского, далматьскога, далматьскгодалматьскѹмѹ, далматьскѹемѹ, далматьскѹѹмѹ, далматьскѹмѹ, далматьскоомѹ, далматьскомѹ, далматьскоѹмѹ, далматьскмѹдалматьскꙑ, далматьскꙑ, далматьскодалматьскаго, далматьскаего, далматьскааго, далматьскаго, далматьского, далматьскога, далматьскгодалматьскꙑмь, далматьскꙑмь, далматьскꙑмъ, далматьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
далматьсцѣмь, далматьсцѣемь, далматьсцѣѣмь, далматьсцѣамь, далматьсцѣмь, далматьсцѣмъ, далматьсцѣемъ, далматьсцѣѣмъ, далматьсцѣамъ, далматьсцѣмъ, далматьскомь, далматьскомъдалматьскꙑ, далматьскꙑ, далматьскодалматьсцдалматьскꙑхъ, далматьскꙑхъ, далматьскꙑхь, далматьскꙑхь, далматьсцѣхъ, далматьсцѣхьдалматьскꙑмъ, далматьскꙑмъ, далматьскꙑмь, далматьскꙑмь, далматьсцѣмъ, далматьсцѣмьдалматьскꙑѧ, далматьскꙑꙗ, далматьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
далматьскꙑм, далматьскꙑмдалматьскꙑхъ, далматьскꙑхъ, далматьскꙑхь, далматьскꙑхьдалматьскаꙗ, далматьскаа, далматьскаѣдалматьскѹю, далматьскоюдалматьскꙑма, далматьскꙑмадалматьско, далматьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
далматьскаго, далматьскаего, далматьскааго, далматьскаго, далматьского, далматьскога, далматьскгодалматьскѹмѹ, далматьскѹемѹ, далматьскѹѹмѹ, далматьскѹмѹ, далматьскоомѹ, далматьскомѹ, далматьскоѹмѹ, далматьскмѹдалматьско, далматьскоедалматьскаго, далматьскаего, далматьскааго, далматьскаго, далматьского, далматьскога, далматьскгодалматьскꙑмь, далматьскꙑмь, далматьскꙑмъ, далматьскꙑмъдалматьсцѣмь, далматьсцѣемь, далматьсцѣѣмь, далматьсцѣамь, далматьсцѣмь, далматьсцѣмъ, далматьсцѣемъ, далматьсцѣѣмъ, далматьсцѣамъ, далматьсцѣмъ, далматьскомь, далматьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
далматьско, далматьскоедалматьскаꙗ, далматьскаа, далматьскаѣ, далматьскаѧдалматьскꙑхъ, далматьскꙑхъ, далматьскꙑхь, далматьскꙑхь, далматьсцѣхъ, далматьсцѣхьдалматьскꙑмъ, далматьскꙑмъ, далматьскꙑмь, далматьскꙑмь, далматьсцѣмъ, далматьсцѣмьдалматьскаꙗ, далматьскаа, далматьскаѣ, далматьскаѧдалматьскꙑм, далматьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
далматьскꙑхъ, далматьскꙑхъ, далматьскꙑхь, далматьскꙑхьдалматьсцѣдалматьскѹю, далматьскоюдалматьскꙑма, далматьскꙑмадалматьскаꙗ, далматьскаа, далматьскаѣ, далматьскаѧдалматьскꙑѧ, далматьскꙑꙗ, далматьскѫѭ, далматьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
далматьсцѣ, далматьстѣ, далматьскодалматьскѫѭ, далматьскѹю, далматьскоѭ, далматьскоюдалматьскѫѭ, далматьскоѫ, далматьскоѧ, далматьскоюдалматьсцѣ, далматьстѣдалматьскꙑѧ, далматьскꙑꙗ, далматьскꙑедалматьскꙑхъ, далматьскꙑхъ, далматьсцѣхъ, далматьстѣхъ, далматьскꙑхь, далматьскꙑхь, далматьсцѣхь, далматьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
далматьскꙑмъ, далматьскꙑмъ, далматьсцѣмъ, далматьстѣмъ, далматьскꙑмь, далматьскꙑмь, далматьсцѣмь, далматьстѣмьдалматьскꙑѧ, далматьскꙑꙗ, далматьскꙑедалматьскꙑм, далматьскꙑмдалматьскꙑхъ, далматьскꙑхъ, далматьскꙑхь, далматьскꙑхьдалматьсцѣ, далматьстѣдалматьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
далматьскꙑма, далматьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
далматьскъ -ꙑ прил ЛИ Далматски, на Далмат [умр. ок. 440 г.] — игумен на манастир в Цариград, носещ неговото име; приемник на Исакий. Пр. на 3 август мѣсꙙца марта ка. жт прѣподобнааго оца нашего саак҄ моностꙑра далматъскаго С 185.25 Изч С далматъскъ