Исторически речник
давꙑдовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
давꙑдовъ, давꙑдовьдавꙑдовадавꙑдовѹдавꙑдовъ, давꙑдовьдавꙑдовадавꙑдовомь, давꙑдовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
давꙑдовѣдавꙑдовъдавꙑдовдавꙑдовъ, давꙑдовьдавꙑдовомъ, давꙑдовомьдавꙑдовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
давꙑдовꙑдавꙑдовѣхъ, давꙑдовѣхьдавꙑдовадавꙑдовѹдавꙑдовомадавꙑдово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
давꙑдовадавꙑдовѹдавꙑдоводавꙑдовадавꙑдовомь, давꙑдовомъдавꙑдовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
давꙑдовадавꙑдовъ, давꙑдовьдавꙑдовомъ, давꙑдовомьдавꙑдовадавꙑдовꙑдавꙑдовѣхъ, давꙑдовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
давꙑдовѣдавꙑдовѹдавꙑдовомадавꙑдовадавꙑдовꙑ, давꙑдовѫдавꙑдовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
давꙑдовѫ, давꙑдовѹдавꙑдовоѭ, давꙑдовоѫ, давꙑдовоѧ, давꙑдовоюдавꙑдовѣдавꙑдовꙑдавꙑдовъ, давꙑдовьдавꙑдовамъ, давꙑдовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
давꙑдовꙑдавꙑдовамдавꙑдовахъ, давꙑдовахьдавꙑдовѣдавꙑдовѹдавꙑдовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
давꙑдовъ прил притеж ЛИ Давидов, на Давид — старозаветния цар ѡсанна снов давꙑдову. блгослвнъ грѧдꙑ въ імѧ гне М Мт 21.9 З А СК вь конць псаломъ дадовъ СП 4.1 ꙇсе сне двъ СЕ 33b 15 ѣко же  мꙑ васъ ліка дава сѧтъ К 1b 9 сꙑнъ вꙑшьнꙗго нареетъ сꙙ родꙙ сꙙ. а нꙑнꙗ глагол҄еш сꙑнъ даудовъ С 238.2 мьнѣ порѫ бъ. сѹгѹбь давудовъ пѫть С 361.4 тъьѭ не глагол҄ѫшт даудова словесе. не погѹб сь неьствꙑм дѹшꙙ моѧ С 434.10 помлѹ мꙙ господ сꙑнѹ давꙑдовъ С 392.19 М З А СК Б ЗП СП СЕ К С Гр [τοῦ] Δαυίδ τῷ Δαυίδ даудовъ Нвб давидов ОА ВА Срв Давидов ФИ Давидков ФИ СтИл,РЛФИ Давидово МИ Давидково МИ СНМБ Давидово МИ ВК,Мя Давидковска река МИ ХСпр Давидковски бани МИ Давидковци МИ ЙЗ,Зас