Исторически речник
гꙑбнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гꙑбнѫтгꙑбнѫ, гꙑбнѹгꙑбнешгꙑбнетъ, гꙑбнеть, гꙑбнетгꙑбнемъ, гꙑбнемь, гꙑбнемгꙑбнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гꙑбнѫтъ, гꙑбнѹтъ, гꙑбнѫть, гꙑбнѹть, гꙑбнѫт, гꙑбнѹтгꙑбневѣгꙑбнетагꙑбнетегꙑбнгꙑбн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гꙑбнѣмъ, гꙑбнѣмь, гꙑбнѣмгꙑбнѣтегꙑбнѣвѣгꙑбнѣтагꙑбъ, гꙑбохъ, гꙑбь, гꙑбохь, гꙑбохгꙑбе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гꙑбегꙑбомъ, гꙑбохомъ, гꙑбомь, гꙑбохомь, гꙑбохомгꙑбете, гꙑбостегꙑбѫ, гꙑбошѧ, гꙑбошѫ, гꙑбоша, гꙑбошегꙑбовѣ, гꙑбоховѣгꙑбоста, гꙑбохоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гꙑбосте, гꙑбохостегꙑбнѣахъ, гꙑбнѣахь, гꙑбнѣахгꙑбнѣашегꙑбнѣашегꙑбнѣахомъ, гꙑбнѣахомь, гꙑбнѣахомгꙑбнѣашете, гꙑбнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
гꙑбнѣахѫ, гꙑбнѣахѹгꙑбнѣаховѣгꙑбнѣашета, гꙑбнѣастагꙑбнѣашете, гꙑбнѣасте
гꙑбнѫт -гꙑбнѫ -гꙑбнеш несв св Погивам, загивам, умирам ꙁапрѣтлъ есі ѩꙁꙑкомъ і гꙑбе неьстівъ СП 9.6 Прич. сег. деят като прил. гꙑбнꙑ ἀπολλύμενος За хранителен продукт — който се разваля бързо дѣлате не брашно гꙑбнѫштее. нъ брашно прѣбꙑваѭщее. въ жівотѣ вѣѣамъ А Йо 6.27 Срв. Йо 11b 27-28, 27—28, Йо 12d 14-15 А. Прич. сег. деят като същ. гꙑбнѫще м мн ἀπολλύμενοι Загиващите, погиващите тъ  нꙑнѣ гꙑбнѫштꙙ съпаслъ ѹмрьштенꙑ ожвлъ С 479.29 Изч А СП С Гр ἀπόλλυμαι Нвб гибна остар ОА ВА НТ НГер МлБТР РБЕ РРОДД Срв [по]гибна