Исторически речник
гꙑбат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гꙑбатгꙑблѭ, гꙑбаѭ, гꙑбаѫ, гꙑблѧ, гꙑбаѧ, гꙑблю, гꙑбаюгꙑблеш, гꙑбаш, гꙑбаешгꙑблетъ, гꙑбатъ, гꙑбаетъ, гꙑблеть, гꙑбать, гꙑбаеть, гꙑблет, гꙑбат, гꙑбаетгꙑблемъ, гꙑбамъ, гꙑбаемъ, гꙑблемь, гꙑбамь, гꙑбаемь, гꙑблем, гꙑбам, гꙑбаем, гꙑблемо, гꙑбамо, гꙑбаемогꙑблете, гꙑбате, гꙑбаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гꙑблѭтъ, гꙑбаѭтъ, гꙑбаѫтъ, гꙑблѧтъ, гꙑбаѧтъ, гꙑблютъ, гꙑбаютъ, гꙑблѭть, гꙑбаѭть, гꙑбаѫть, гꙑблѧть, гꙑбаѧть, гꙑблють, гꙑбають, гꙑблѭт, гꙑбаѭт, гꙑбаѫт, гꙑблѧт, гꙑбаѧт, гꙑблют, гꙑбаютгꙑблевѣ, гꙑбавѣ, гꙑбаевѣгꙑблета, гꙑбата, гꙑбаетагꙑблете, гꙑбате, гꙑбаетегꙑбл, гꙑбагꙑбл, гꙑба
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гꙑблмъ, гꙑблѣмъ, гꙑблꙗмъ, гꙑбамъ, гꙑблмь, гꙑблѣмь, гꙑблꙗмь, гꙑбамь, гꙑблм, гꙑблѣм, гꙑблꙗм, гꙑбамгꙑблте, гꙑблѣте, гꙑблꙗте, гꙑбатегꙑблвѣ, гꙑблѣвѣ, гꙑблꙗвѣ, гꙑбавѣгꙑблта, гꙑблѣта, гꙑблꙗта, гꙑбатагꙑбахъ, гꙑбахь, гꙑбахгꙑба
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гꙑбагꙑбахомъ, гꙑбахомь, гꙑбахом, гꙑбахмꙑгꙑбастегꙑбашѧ, гꙑбашѫ, гꙑбаша, гꙑбаше, гꙑбахѫгꙑбаховѣгꙑбаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гꙑбастегꙑбаахъ, гꙑбахъ, гꙑбаахь, гꙑбахь, гꙑбаах, гꙑбахгꙑбааше, гꙑбашегꙑбааше, гꙑбашегꙑбаахомъ, гꙑбахомъ, гꙑбаахомь, гꙑбахомь, гꙑбаахом, гꙑбахомгꙑбаашете, гꙑбашете, гꙑбаасте, гꙑбасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
гꙑбаахѫ, гꙑбахѫ, гꙑбаахѹ, гꙑбахѹгꙑбааховѣ, гꙑбаховѣгꙑбаашета, гꙑбашета, гꙑбааста, гꙑбастагꙑбаашете, гꙑбашете, гꙑбаасте, гꙑбасте
гꙑбат -гꙑблѭ -гꙑбл҄еш несв 1. Загивам, погивам колко намънкъ отъца моего. ꙁбꙑваѭтъ хлѣб. аꙁъ же гладомь гꙑблѭ М Лк 15.17 З А 2. Прич. сег. деят. гꙑблѧ a) ἀπολλύμενος За хранителен продукт — който се разваля бързо дѣлате не брашъно гꙑблѭщее. нъ брашъно прѣбꙑваѭщее въ жвотѣ вѣьнѣемь М Йо 6.27 З b) Загиващият, който е обречен на гибел като същ. м. ед нъ ꙁволвъ твомь мⷧ҇демь. не прѣꙁьрѣт гꙑблѭщааго. н блѫдѧщааго оставвъ СЕ 78b 6 Изч М З А СЕ Гр ἀπολλύμαι Нвб Срв гина, гибна остар гибел ж