Исторически речник
гѹбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гѹбтгѹблѭ, гѹблѧ, гѹбѧ, гѹбьѭ, гѹблюгѹбшгѹбтъ, гѹбть, гѹбтгѹбмъ, гѹбмь, гѹбм, гѹбмогѹбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гѹбѧтъ, гѹбѧть, гѹбѧтгѹбвѣгѹбтагѹбтегѹбгѹб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гѹбмъ, гѹбмь, гѹбмгѹбтегѹбвѣгѹбтагѹбхъ, гѹбхь, гѹбхгѹб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гѹбгѹбхомъ, гѹбхомь, гѹбхом, гѹбхмꙑгѹбстегѹбшѧ, гѹбшѫ, гѹбша, гѹбше, гѹбхѫгѹбховѣгѹбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гѹбстегѹблѧахъ, гѹблѧхъ, гѹбѧхъ, гѹблѧахь, гѹблѧхь, гѹбѧхь, гѹблѧах, гѹблѧх, гѹбѧхгѹблѧаше, гѹблѧше, гѹбѧшегѹблѧаше, гѹблѧше, гѹбѧшегѹблѧахомъ, гѹблѧхомъ, гѹбѧхомъ, гѹблѧахомь, гѹблѧхомь, гѹбѧхомь, гѹблѧахом, гѹблѧхом, гѹбѧхомгѹблѧасте, гѹблѧсте, гѹбѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
гѹблѧахѹ, гѹблѧхѹ, гѹбѧхѹгѹблѧаховѣ, гѹблѧховѣ, гѹбѧховѣгѹблѧаста, гѹблѧста, гѹбѧстагѹблѧасте, гѹблѧсте, гѹбѧсте
гѹбт -гѹблѭ -гѹбш несв 1. Губя, изгубвам гь ... рее. ѡ пастꙑр. раꙁвлаѧщ. ꙇ гѹбѧщ овꙿцѧ. се нꙑнѣ мъщѭ на васъ.  стѧжѭ овꙿцѧ отъ пастꙑръ СЕ 82b 8 2. Погубвам, убивам юнюць прведенъ на даръ бв ... толꙿма гнѣвомъ двже сꙙ. ꙗкоже н пастѹха ꙁнат н їного нкогоже мловат. нъ вьсꙙ сълѹаѭштꙙѧ сѧ гѹбт ... нападаѧ на сьрѣтаѭштꙙѧ го С 565.18 3. Прич. сег. деят. като същ. гѹбѧ м ед ὁ ὀλοϑρεύων Убиец овеѭ кръвьѭ двьр помаꙁашꙙ дѣт. въ егуптѣ. тае пршъдъ гѹбꙙ  вдѣвъ не сьмѣаше въскот. т ꙗꙁвѫ вьнест С 417.17 4. Опустошавам, унищожавам млⷧ҇ стаⷢ҇а трофона. ѡ все гадѣ ꙁълѣ. гѹбѧщмь. вна  нвꙑ. ꙇ врътꙑ СЕ 59а 6 Прен.Руша, потъпквам, нарушавам. ꙗкоже бо бесѣдꙑ ꙁълꙑ гѹбꙙтъ обꙑаѧ благꙑ С 544.2 Изч СЕ С Гр ἀπόλλυμι Нвб губя ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА Срв Губи[делников] ФИ СтИл, РЛФИ