Исторически речник
грѣꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
грѣꙗт сѧгрѣѭ, грѣѫ, грѣѧ, грѣюгрѣш, грѣеш, грѣашгрѣтъ, грѣетъ, грѣатъ, грѣть, грѣеть, грѣать, грѣт, грѣет, грѣатгрѣмъ, грѣемъ, грѣамъ, грѣмь, грѣемь, грѣамь, грѣм, грѣем, грѣам, грѣмо, грѣемо, грѣамогрѣте, грѣете, грѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
грѣѭтъ, грѣѫтъ, грѣѧтъ, грѣютъ, грѣѭть, грѣѫть, грѣѧть, грѣють, грѣѭт, грѣѫт, грѣѧт, грѣютгрѣвѣ, грѣевѣ, грѣавѣгрѣта, грѣета, грѣатагрѣте, грѣете, грѣатегрѣгрѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
грѣмъ, грѣмь, грѣмгрѣтегрѣвѣгрѣтагрѣꙗхъ, грѣѣхъ, грѣахъ, грѣхъ, грѣꙗхь, грѣѣхь, грѣахь, грѣхь, грѣꙗх, грѣѣх, грѣах, грѣх, грѣѧхъ, грѣѧхь, грѣѧхгрѣꙗ, грѣѣ, грѣа, грѣ, грѣѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
грѣꙗ, грѣѣ, грѣа, грѣ, грѣѧгрѣꙗхомъ, грѣѣхомъ, грѣахомъ, грѣхомъ, грѣꙗхомь, грѣѣхомь, грѣахомь, грѣхомь, грѣꙗхом, грѣѣхом, грѣахом, грѣхом, грѣꙗхмꙑ, грѣѣхмꙑ, грѣахмꙑ, грѣхмꙑ, грѣѧхомъ, грѣѧхомьгрѣꙗсте, грѣѣсте, грѣасте, грѣсте, грѣѧстегрѣꙗшѧ, грѣѣшѧ, грѣашѧ, грѣшѧ, грѣꙗшѫ, грѣѣшѫ, грѣашѫ, грѣшѫ, грѣꙗша, грѣѣша, грѣаша, грѣша, грѣꙗше, грѣѣше, грѣаше, грѣше, грѣꙗхѫ, грѣѣхѫ, грѣахѫ, грѣхѫ, грѣѧшагрѣꙗховѣ, грѣѣховѣ, грѣаховѣ, грѣховѣ, грѣѧховѣгрѣꙗста, грѣѣста, грѣаста, грѣста, грѣѧсте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
грѣꙗсте, грѣѣсте, грѣасте, грѣсте, грѣѧстагрѣꙗахъ, грѣꙗхъ, грѣахъ, грѣꙗахь, грѣꙗхь, грѣахь, грѣꙗах, грѣꙗх, грѣах, грѣѧхъ, грѣѧхь, грѣѧхгрѣꙗаше, грѣꙗше, грѣаше, грѣѧшегрѣꙗаше, грѣꙗше, грѣаше, грѣѧшегрѣꙗахомъ, грѣꙗхомъ, грѣахомъ, грѣꙗахомь, грѣꙗхомь, грѣахомь, грѣꙗахом, грѣꙗхом, грѣахом, грѣѧхомъ, грѣѧхомь, грѣѧхомгрѣꙗашете, грѣꙗшете, грѣашете, грѣꙗасте, грѣꙗсте, грѣасте, грѣѧшете, грѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
грѣꙗахѫ, грѣꙗхѫ, грѣахѫ, грѣꙗахѹ, грѣꙗхѹ, грѣахѹ, грѣѧхѹгрѣꙗаховѣ, грѣꙗховѣ, грѣаховѣ, грѣѧховѣгрѣꙗашета, грѣꙗшета, грѣашета, грѣꙗаста, грѣꙗста, грѣаста, грѣѧшета, грѣѧстагрѣꙗашете, грѣꙗшете, грѣашете, грѣꙗасте, грѣꙗсте, грѣасте, грѣѧшете, грѣѧсте
грѣꙗт сѧ -грѣѭ сѧ -грѣш сѧ несв Грея се, топля се, стоя край източник на топлина  бѣ сѣдѧ съ слѹгам  грѣѩ сѧ пр свѣшт М Мк 14.54 З.Срв. Йо 18.25 З А СК стоѣхѫ же рабі. ꙇ слѹгъ огнь сътворьше. ѣко ꙁіма бѣ. ꙇ грѣахѫ сѧ. бѣ же съ нім петръ стоѩ ꙇ грѣѩ сѧ А Йо 18.18 СК  вдѣвъш петра грѣѭшта сѧ. вьꙁьрѣвъш на нь М Мк 14.67 Изч М З А СК Гр ϑερμαίνομαι грѣат сѧ грѣт сѧ Нвб грея се ОА ВА АК Бот НТ МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ