Исторически речник
грѣшьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
грѣшьнъ, грѣшьньгрѣшьнагрѣшьнѹгрѣшьнъ, грѣшьньгрѣшьнагрѣшьномь, грѣшьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
грѣшьнѣгрѣшьне, грѣшьнꙑгрѣшьнгрѣшьнъ, грѣшьньгрѣшьномъ, грѣшьномьгрѣшьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
грѣшьнꙑгрѣшьнѣхъ, грѣшьнѣхьгрѣшьнагрѣшьнѹгрѣшьномагрѣшьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
грѣшьнагрѣшьнѹгрѣшьногрѣшьнагрѣшьномь, грѣшьномъгрѣшьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
грѣшьнагрѣшьнъ, грѣшьньгрѣшьномъ, грѣшьномьгрѣшьнагрѣшьнꙑгрѣшьнѣхъ, грѣшьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
грѣшьнѣгрѣшьнѹгрѣшьномагрѣшьнагрѣшьнꙑ, грѣшьнѫгрѣшьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
грѣшьнѫ, грѣшьнѹгрѣшьноѭ, грѣшьноѫ, грѣшьноѧ, грѣшьноюгрѣшьнѣгрѣшьнꙑгрѣшьнъ, грѣшьньгрѣшьнамъ, грѣшьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
грѣшьнꙑгрѣшьнамгрѣшьнахъ, грѣшьнахьгрѣшьнѣгрѣшьнѹгрѣшьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
грѣшьнꙑ, грѣшьнꙑ, грѣшьногрѣшьнаго, грѣшьнаего, грѣшьнааго, грѣшьнаго, грѣшьного, грѣшьнога, грѣшьнгогрѣшьнѹмѹ, грѣшьнѹемѹ, грѣшьнѹѹмѹ, грѣшьнѹмѹ, грѣшьноомѹ, грѣшьномѹ, грѣшьноѹмѹ, грѣшьнмѹгрѣшьнꙑ, грѣшьнꙑ, грѣшьногрѣшьнаго, грѣшьнаего, грѣшьнааго, грѣшьнаго, грѣшьного, грѣшьнога, грѣшьнгогрѣшьнꙑмь, грѣшьнꙑмь, грѣшьнꙑмъ, грѣшьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
грѣшьнѣмь, грѣшьнѣемь, грѣшьнѣѣмь, грѣшьнѣамь, грѣшьнѣмь, грѣшьнѣмъ, грѣшьнѣемъ, грѣшьнѣѣмъ, грѣшьнѣамъ, грѣшьнѣмъ, грѣшьномь, грѣшьномъгрѣшьнꙑ, грѣшьнꙑ, грѣшьногрѣшьнгрѣшьнꙑхъ, грѣшьнꙑхъ, грѣшьнꙑхь, грѣшьнꙑхь, грѣшьнѣхъ, грѣшьнѣхьгрѣшьнꙑмъ, грѣшьнꙑмъ, грѣшьнꙑмь, грѣшьнꙑмь, грѣшьнѣмъ, грѣшьнѣмьгрѣшьнꙑѧ, грѣшьнꙑꙗ, грѣшьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
грѣшьнꙑм, грѣшьнꙑмгрѣшьнꙑхъ, грѣшьнꙑхъ, грѣшьнꙑхь, грѣшьнꙑхьгрѣшьнаꙗ, грѣшьнаа, грѣшьнаѣгрѣшьнѹю, грѣшьноюгрѣшьнꙑма, грѣшьнꙑмагрѣшьно, грѣшьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
грѣшьнаго, грѣшьнаего, грѣшьнааго, грѣшьнаго, грѣшьного, грѣшьнога, грѣшьнгогрѣшьнѹмѹ, грѣшьнѹемѹ, грѣшьнѹѹмѹ, грѣшьнѹмѹ, грѣшьноомѹ, грѣшьномѹ, грѣшьноѹмѹ, грѣшьнмѹгрѣшьно, грѣшьноегрѣшьнаго, грѣшьннаего, грѣшьнааго, грѣшьнаго, грѣшьного, грѣшьнога, грѣшьнгогрѣшьнꙑмь, грѣшьнꙑмь, грѣшьнꙑмъ, грѣшьнꙑмъгрѣшьнѣмь, грѣшьнѣемь, грѣшьнѣѣмь, грѣшьнѣамь, грѣшьнѣмь, грѣшьнѣмъ, грѣшьнѣемъ, грѣшьнѣѣмъ, грѣшьнѣамъ, грѣшьнѣмъ, грѣшьномь, грѣшьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
грѣшьно, грѣшьноегрѣшьнаꙗ, грѣшьнаа, грѣшьнаѣ, грѣшьнаѧгрѣшьнꙑхъ, грѣшьнꙑхъ, грѣшьнꙑхь, грѣшьнꙑхь, грѣшьнѣхъ, грѣшьнѣхьгрѣшьнꙑмъ, грѣшьнꙑмъ, грѣшьнꙑмь, грѣшьнꙑмь, грѣшьнѣмъ, грѣшьнѣмьгрѣшьнаꙗ, грѣшьнаа, грѣшьнаѣ, грѣшьнаѧгрѣшьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
грѣшьнꙑхъ, грѣшьнꙑхъ, грѣшьнꙑхь, грѣшьнꙑхьгрѣшьнѣгрѣшьнѹю, грѣшьноюгрѣшьнꙑма, грѣшьнꙑмагрѣшьнаꙗ, грѣшьнаа, грѣшьнаѣ, грѣшьнаѧгрѣшьнꙑѧ, грѣшьнꙑꙗ, грѣшьнѫѭ, грѣшьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
грѣшьнѣ, грѣшьногрѣшьнѫѭ, грѣшьнѹю, грѣшьноѭ, грѣшьноюгрѣшьнѫѭ, грѣшьноѫ, грѣшьноѧ, грѣшьноюгрѣшьнѣгрѣшьнꙑѧ, грѣшьнꙑꙗ, грѣшьнꙑегрѣшьнꙑхъ, грѣшьнꙑхъ, грѣшьнѣхъ, грѣшьнꙑхь, грѣшьнꙑхь, грѣшьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
грѣшьнꙑмъ, грѣшьнꙑмъ, грѣшьнѣмъ, грѣшьнꙑмь, грѣшьнꙑмь, грѣшьнѣмьгрѣшьнꙑѧ, грѣшьнꙑꙗ, грѣшьнꙑегрѣшьнꙑм, грѣшьнꙑмгрѣшьнꙑхъ, грѣшьнꙑхъ, грѣшьнꙑхь, грѣшьнꙑхьгрѣшьнѣгрѣшьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
грѣшьнꙑма, грѣшьнꙑмагрѣшьнѣ, грѣшьнѣшгрѣшьнѣшагрѣшьнѣшѹ, грѣшьнѣшюгрѣшьнѣгрѣшьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
грѣшьнѣшемь, грѣшьнѣшемъгрѣшьнѣшгрѣшьнѣгрѣшьнѣше, грѣшьнѣшгрѣшьнѣшь, грѣшьнѣшъгрѣшьнѣшемъ, грѣшьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
грѣшьнѣшѧгрѣшьнѣшгрѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхьгрѣшьнѣшагрѣшьнѣшѹ, грѣшьнѣшюгрѣшьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
грѣшьнѣе, грѣшьнѣ, грѣшьнѣшегрѣшьнѣшагрѣшьнѣшѹ, грѣшьнѣшюгрѣшьнѣе, грѣшьнѣ, грѣшьнѣшегрѣшьнѣшагрѣшьнѣшемь, грѣшьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
грѣшьнѣшгрѣшьнѣе, грѣшьнѣгрѣшьнѣша, грѣшьнѣшгрѣшьнѣшь, грѣшьнѣшъгрѣшьнѣшемъ, грѣшьнѣшемьгрѣшьнѣша, грѣшьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
грѣшьнѣшгрѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхьгрѣшьнѣшгрѣшьнѣшѹ, грѣшьнѣшюгрѣшьнѣшемагрѣшьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
грѣшьнѣшѧ, грѣшьнѣшѫ, грѣшьнѣшегрѣшьнѣшгрѣшьнѣшѫ, грѣшьнѣшѧ, грѣшьнѣшѹгрѣшьнѣшеѭ, грѣшьнѣшеѫ, грѣшьнѣшеѧ, грѣшьнѣшеюгрѣшьнѣшгрѣшьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
грѣшьнѣшѧ, грѣшьнѣшѫ, грѣшьнѣшегрѣшьнѣшь, грѣшьнѣшъгрѣшьнѣшамъ, грѣшьнѣшамьгрѣшьнѣшѧ, грѣшьнѣше, грѣшьнѣшѫгрѣшьнѣшамгрѣшьнѣшахъ, грѣшьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
грѣшьнѣшгрѣшьнѣшѹ, грѣшьнѣшюгрѣшьнѣшамагрѣшьнѣ, грѣшьнѣшгрѣшьнѣшаго, грѣшьнѣшаего, грѣшьнѣшааго, грѣшьнѣшагогрѣшьнѣшѹмѹ, грѣшьнѣшѹемѹ, грѣшьнѣшѹѹмѹ, грѣшьнѣшѹмѹ, грѣшьнѣшюмѹ, грѣшьнѣшюемѹ, грѣшьнѣшюѹмѹ, грѣшьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
грѣшьнѣгрѣшьнѣшаго, грѣшьнѣшаего, грѣшьнѣшааго, грѣшьнѣшагогрѣшьнѣшмь, грѣшьнѣшмь, грѣшьнѣшмъ, грѣшьнѣшмъгрѣшьнѣшмь, грѣшьнѣшмь, грѣшьнѣшмъ, грѣшьнѣшмъгрѣшьнѣгрѣшьнѣше, грѣшьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
грѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхь, грѣшьнѣшхьгрѣшьнѣшмъ, грѣшьнѣшмъ, грѣшьнѣшмьгрѣшьнѣшѧѧ, грѣшьнѣшее, грѣшьнѣшѫѫгрѣшьнѣшм, грѣшьнѣшмгрѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхьгрѣшьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
грѣшьнѣшѹю, грѣшьнѣшююгрѣшьнѣшма, грѣшьнѣшмагрѣшьнѣе, грѣшьнѣ, грѣшьнѣшее, грѣшьнѣшегрѣшьнѣшаго, грѣшьнѣшаего, грѣшьнѣшааго, грѣшьнѣшагогрѣшьнѣшѹмѹ, грѣшьнѣшѹемѹ, грѣшьнѣшѹѹмѹ, грѣшьнѣшѹмѹ, грѣшьнѣшюмѹ, грѣшьнѣшюемѹ, грѣшьнѣшюѹмѹ, грѣшьнѣшюмѹгрѣшьнѣе, грѣшьнѣ, грѣшьнѣшее, грѣшьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
грѣшьнѣшаго, грѣшьнѣшаего, грѣшьнѣшааго, грѣшьнѣшагогрѣшьнѣшмь, грѣшьнѣшмь, грѣшьнѣшмъ, грѣшьнѣшмъгрѣшьнѣшмь, грѣшьнѣшмь, грѣшьнѣшмъ, грѣшьнѣшмъгрѣшьнѣе, грѣшьнѣ, грѣшьнѣшее, грѣшьнѣшегрѣшьнѣшаꙗ, грѣшьнѣшаѣ, грѣшьнѣшаѧгрѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхь, грѣшьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
грѣшьнѣшмъ, грѣшьнѣшмъ, грѣшьнѣшмьгрѣшьнѣшаꙗ, грѣшьнѣшаѣ, грѣшьнѣшаѧгрѣшьнѣшм, грѣшьнѣшмгрѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхьгрѣшьнѣшгрѣшьнѣшѹю, грѣшьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
грѣшьнѣшма, грѣшьнѣшмагрѣшьнѣшꙗ, грѣшьнѣшѣ, грѣшьнѣшаꙗгрѣшьнѣшѧѧ, грѣшьнѣшѧѩ, грѣшьнѣшѫѫ, грѣшьнѣшаѧ, грѣшьнѣшее, грѣшьнѣшеѥгрѣшьнѣшгрѣшьнѣшѫѫ, грѣшьнѣшѫѭ, грѣшьнѣшѧѧ, грѣшьнѣшѧѩ, грѣшьнѣшююгрѣшьнѣшѫѫ, грѣшьнѣшѫѭ, грѣшьнѣшѧѧ, грѣшьнѣшѧѩ, грѣшьнѣшюю, грѣшьнѣшеѭ, грѣшьнѣшеѫ, грѣшьнѣшеѧ, грѣшьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
грѣшьнѣшгрѣшьнѣшꙗ, грѣшьнѣшѣгрѣшьнѣшѧѧ, грѣшьнѣшѧѩ, грѣшьнѣшѫѫ, грѣшьнѣшаѧ, грѣшьнѣшее, грѣшьнѣшеѥгрѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхь, грѣшьнѣшхьгрѣшьнѣшмъ, грѣшьнѣшмъ, грѣшьнѣшмь, грѣшьнѣшмьгрѣшьнѣшѧѧ, грѣшьнѣшѧѩ, грѣшьнѣшѫѫ, грѣшьнѣшаѧ, грѣшьнѣшее, грѣшьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
грѣшьнѣшм, грѣшьнѣшмгрѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхъ, грѣшьнѣшхь, грѣшьнѣшхьгрѣшьнѣшгрѣшьнѣшѹю, грѣшьнѣшююгрѣшьнѣшма, грѣшьнѣшма
грѣшьнъ -ꙑ прил 1. Грешен, греховен како можетъ лкъ грѣшенъ. сца ꙁнаменѣ творт М Йо 9.16 З А ꙇже бо аште постꙑдтъ сѧ мене  мохъ словесъ. въ родѣ семь прѣлюбодѣмъ  грѣшънѣемь. ꙇ. снъ лвскъ постꙑдтъ сѧ его М Мк 8.38 З А СК мьнте л ѣко галлѣане с грѣшънѣш пае вьсѣхъ лкъ бѣшѧ М Лк 13.2 З прѣстѫпьнкꙑ непъштевахъ вьсѩ грѣшьнъїѩ ꙁемлї СП 118.119 прм гі ѹмаленое се сповѣдане. грѣшънааго раба твоего СЕ 77b 20 ꙇ твоѭ млстъ. въ мꙿнѣ грѣшънѣ рабѣ твомь ав СЕ 72b 25 ꙇ подажд грѣшънꙑма м ома. ꙇстоьнкъ слеꙁъ СЕ 78а 11 ра нꙑнѣ пркрꙑт грѣхꙑ моѩ. ꙇ прѩт словеса моѣ. отъ ѹстъ мохъ грѣшънꙑхъ СЕ 39а 6—7 како можетъ таковъ сꙑ ловѣкъ грѣшьнъ грѣхꙑ ꙁаглаждат С 358.22—23 ꙗко  мене грѣшьнааго  недостонааго съподобілъ с С 103.7 вдꙙщте  кротъко трьпꙙшта. лобъꙁанꙗ блѫдьньска.  дрьжанꙗ рѫкѹ грѣшьнѹ С 392.26 ѣнъ грѣшън(ъ) псалъ въ тъмънц сѣдѧ П10 Тебе ѹбо молѧ едного, благаго  благопослѹшлвааго, прꙁр на мѧ, грѣшнаго  непотрѣбнааго раба своего СЙЗ 364.22. 2. Като същ. грѣшьнꙑ м ед [ὁ] ἁμαρτωλός Грешник блаженъ мѫжъ жъ ... на пѫт грѣшънꙑхъ не станетъ Е 20б 7 Срв. СП1.1 съмрьть грѣшьнꙑіхъ люта СП 33.22 съкѹші (!) мꙑшъцѫ грѣшънаго і лѫкаваго СП 9.36 многꙑ ранꙑ грѣшънѹмѹ ѹпъваѭштаго же на гѣ мілость обідетъ СП 31.10 аште бо праведънꙑ едва съпасатъ сꙙ. неьствꙑ  грѣшънꙑ кꙿде автъ сꙙ С 128.9 страшное оно  гроꙁное прѣд лцемь провождааше сѫдще  сѫдїѫ неѹмꙑтнааго  немлоствꙑѧ аг͠гелꙑ  мѫнаа ѡна мѣста  стѹдъ, хотѧщїй бꙑт грѣшнꙑмь Филот. 89.10. М З А СК Е СП СЕ С Р Г П10 Гр ἁμαρτωλός грѣшънъ Нвб грешен ОА ВА АК Бот НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ грешний остар ОА ВА НГер МлБТР гряшен, гряшни остар МлБТР