Исторически речник
грѣшьнь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
грѣшьнь, грѣшьнъгрѣшьнагрѣшьнѹ, грѣшьнюгрѣшьнь, грѣшьнъгрѣшьнагрѣшьнемь, грѣшьнемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
грѣшьнгрѣшьнь, грѣшьнъгрѣшьнгрѣшьнь, грѣшьнъ, грѣшьн, грѣшьнегрѣшьнемъ, грѣшьнемьгрѣшьнѧ, грѣшьнѫ, грѣшьне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
грѣшьнгрѣшьнхъ, грѣшьнхьгрѣшьнагрѣшьнѹ, грѣшьнюгрѣшьнемагрѣшьне
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
грѣшьнагрѣшьнѹ, грѣшьнюгрѣшьнегрѣшьнагрѣшьнемь, грѣшьнемъгрѣшьн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
грѣшьнагрѣшьнь, грѣшьнъ, грѣшьн, грѣшьнегрѣшьнемъ, грѣшьнемьгрѣшьнагрѣшьнгрѣшьнхъ, грѣшьнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
грѣшьнгрѣшьнѹ, грѣшьнюгрѣшьнемагрѣшьнагрѣшьнѧ, грѣшьне, грѣшьнѫгрѣшьн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
грѣшьнѫ, грѣшьнѹгрѣшьнеѭ, грѣшьнеѫ, грѣшьнеѧ, грѣшьнеюгрѣшьнгрѣшьнѧ, грѣшьне, грѣшьнѫгрѣшьнь, грѣшьнъ, грѣшьн, грѣшьнегрѣшьнамъ, грѣшьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
грѣшьнѧ, грѣшьне, грѣшьнѫгрѣшьнамгрѣшьнахъ, грѣшьнахьгрѣшьнгрѣшьнѹ, грѣшьнюгрѣшьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
грѣшьнь прил притеж Който се отнася до грешник, грешнически  рѫка грѣшъніа да не подвїжітъ мене СП 35.12 въскръбѣхъ пеальѭ моеѭ ї съмѩ (!) сѩ. отъ гласа вражьѣ отъ сътѫжаньѣ грѣшьніа СП 54.4 доколѣ сѫдте неправъдѫ ї лцъ грѣшьніь обінѹете сѩ СП 81.2 їꙁъмѣте ѹбога ї нішта їꙁдрѫкъ грѣшьніь іꙁбавіте і СП 81.4 їꙁволхъ прімѣтат сѩ въ домъ ба моего пае неже жіті въ селѣхъ грѣшьнііхъ СП 83.11 ѣко ѹста грѣшьніѣ ѹста лъстіва на мѩ отврѣсѩ сѧ СП 108.2 масло грѣшне прѣꙁьрѣвъше. тѣлесъ свохъ освꙙщтень ... не отьмештѫтъ сꙙ С 542.24 Изч СП С Гр [τοῦ] ἁμαρτωλοῦ [τῶν] ἁμαρτωλῶν грѣшъніь грѣшьніь грѣшнь Нвб Срв грешнически