Исторически речник
грѣшьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
грѣшънца, грѣшьнца, грѣшнцагрѣшьнцѧ, грѣшънцѧ, грѣшьнцѫ, грѣшънцѫ, грѣшънцꙑ, грѣшьнцꙑ, грѣшьнце, грѣшънце, грѣшнцѧ, грѣшнцѫ, грѣшнце, грѣшнцꙑгрѣшънц, грѣшьнц, грѣшнцгрѣшънцѫ, грѣшьнцѫ, грѣшънцѹ, грѣшьнцѹ, грѣшнцѫ, грѣшнцѹгрѣшънцеѭ, грѣшьнцеѭ, грѣшънцеѫ, грѣшьнцеѫ, грѣшънцеѧ, грѣшьнцеѧ, грѣшънцею, грѣшьнцею, грѣшнцеѭ, грѣшнцеѫ, грѣшнцеюгрѣшънц, грѣшьнц, грѣшнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
грѣшънце, грѣшьнцегрѣшьнцѧ, грѣшънцѧ, грѣшьнцѫ, грѣшънцѫ, грѣшънцꙑ, грѣшьнцꙑ, грѣшьнце, грѣшънце, грѣшнцѧ, грѣшнцѫ, грѣшнце, грѣшнцꙑгрѣшънць, грѣшьнць, грѣшънцъ, грѣшьнцъ, грѣшнцъгрѣшънцамъ, грѣшьнцамъ, грѣшънцамь, грѣшьнцамь, грѣшнцамьгрѣшънцам, грѣшьнцам, грѣшнцамгрѣшънцахъ, грѣшьнцахъ, грѣшънцахь, грѣшьнцахь, грѣшнцахь
NfOuNfGuNfDu
грѣшънц, грѣшьнц, грѣшнцгрѣшьнцю, грѣшънцю, грѣшьнцѹ, грѣшънцѹ, грѣшнцѹгрѣшьнцама, грѣшънцама, грѣшнцама
грѣшьнца ж Грешница ꙇ се жена въ градѣ ѣже бѣ грѣшънца М Лк 7.37 З, А. Срв. С391.7—8 вѣдѣлъ б ѹбо кто  какова жена пркасаатъ сѧ емь. ѣко грѣшънца естъ М Лк 7.39 З, А. Срв. С393.3 Изч М З А С Гр ἁμαρτωλός грѣшънца Нвб грешница ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА