Исторически речник
грѣшьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
грѣшьнкъ, грѣшьнкь, грѣшънкъ, грѣшънкь, грѣшнкъ, грѣшнкьгрѣшьнка, грѣшънка, грѣшнкагрѣшьнкѹ, грѣшънкѹ, грѣшнкѹгрѣшьнкъ, грѣшьнкь, грѣшънкъ, грѣшънкь, грѣшнкъ, грѣшнкьгрѣшьнка, грѣшънка, грѣшнкагрѣшьнкомь, грѣшьнкомъ, грѣшънкомь, грѣшънкомъ, грѣшнкомь, грѣшнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
грѣшьнцѣ, грѣшънцѣ, грѣшнцѣгрѣшьне, грѣшъне, грѣшнегрѣшьнц, грѣшънц, грѣшнцгрѣшьнкъ, грѣшьнкь, грѣшънкъ, грѣшънкь, грѣшнкъ, грѣшнкьгрѣшьнкомъ, грѣшьнкомь, грѣшънкомъ, грѣшънкомь, грѣшнкомъ, грѣшнкомьгрѣшьнкꙑ, грѣшънкꙑ, грѣшнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
грѣшьнкꙑ, грѣшънкꙑ, грѣшнкꙑгрѣшьнцѣхъ, грѣшьнцѣхь, грѣшънцѣхъ, грѣшънцѣхь, грѣшнцѣхъ, грѣшнцѣхьгрѣшьнка, грѣшънка, грѣшнкагрѣшьнкѹ, грѣшънкѹ, грѣшнкѹгрѣшьнкома, грѣшънкома, грѣшнкома
грѣшьнкъ м Грешник ꙇ се мъноѕ грѣшънц  мꙑтаре. пршедъше въꙁлежаахѫ съ смъ М Мт 9.10 З, А, СК. Срв.Мк 2.15 М З А СК се прблж сѧ годна. ꙇ снъ скꙑ прѣдаатъ сѧ въ рѫкꙑ грѣшънкомъ М Мт 26.45 З, А, СК. Срв.Мк 14.41 М З А СК не прдъ прꙁъватъ праведънкъ. нъ грѣшънкꙑ въ покаане М Лк 5.32 З А СК вь дѣлѣхъ рѫкѹ своею ѹвѩꙁе грѣшьнікъ СП 9.17 тако погꙑбнѫтъ грѣшъніці отъ лца бжьѣ СП 67.3 прꙁꙑваѩ праведьнкꙑ на стъбѫ. ꙇ грѣшънкꙑ на покаане СЕ 74а 12—13 ѣко не хощеш съмрът грѣшънкѹ. нъ обращенью  жвотѹ СЕ 101а 21—22 на хръбьтѣ момъ коваахѫ грѣшнц С 113.11 аште бо о дномь грѣшнцѣ каѭшт сꙙ. радость бꙑваатъ на небес  по ꙁем С 490.3 обае на твоѫ надѣав сѧ благость, тебе прꙁꙑваѫ на помощь; сам бѡ съ клѧтвоѫ обѣщалъ ес ѹстꙑ рабъ свох, пророкъ, не хотѣт съмрът грѣшнкѹ ЙР 15.12. М З А СК СП СЕ С Г Гр [ὁ] ἁμαρτωλός грѣшънкъ грѣшнкъ Нвб грешник ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА