Исторически речник
грѣхъпадань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
грѣхъпадан, грѣхъпаданьгрѣхъпаданꙗ, грѣхъпадана, грѣхъпаданьꙗгрѣхъпаданю, грѣхъпаданѹ, грѣхъпаданьюгрѣхъпаданмь, грѣхъпаданьмь, грѣхъпаданмъ, грѣхъпаданьмъ, грѣхъпаданмь, грѣхъпаданмъгрѣхъпадан, грѣхъпадань, грѣхъпадангрѣхъпаданꙗ, грѣхъпадана, грѣхъпаданьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
грѣхъпадан, грѣхъпадань, грѣхъпаданегрѣхъпаданмъ, грѣхъпаданьмъ, грѣхъпаданмь, грѣхъпаданьмь, грѣхъпаданмъ, грѣхъпаданмь, грѣхъпаданомъ, грѣхъпаданамъгрѣхъпадан, грѣхъпадань, грѣхъпадан, грѣхъпаданмгрѣхъпаданхъ, грѣхъпаданьхъ, грѣхъпаданхь, грѣхъпаданьхь, грѣхъпаданхъ, грѣхъпаданхьгрѣхъпадан, грѣхъпаданьгрѣхъпаданю, грѣхъпаданѹ, грѣхъпаданью
NnDu
грѣхъпаданма, грѣхъпаданьма, грѣхъпаданма, грѣхъпаданма
грѣхъпадань -ꙗ ср Изпадане в грях, грехопадение сѫдъбъ гнѩ стіньнꙑ оправъданъ въкѹпѣ ... бо рабъ тво хранꙇтъ ѩ ... грѣхъпаданьѣ къто раꙁѹмѣетъ СП 18.13 бже бже моꙇ ... въскѫѭ оставі мѩ. далее отъ спнѣ моего. словеса грѣхъпаданеі мохъ СП 21.2 Срв. Е31б 8 Е СП Гр παράπτωμα Нвб Срв грехопадение книж остар ОА ВА ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ грехопадане остар ОА