Исторически речник
грѣховьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
грѣховьнъ, грѣховьньгрѣховьнагрѣховьнѹгрѣховьнъ, грѣховьньгрѣховьнагрѣховьномь, грѣховьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
грѣховьнѣгрѣховьне, грѣховьнꙑгрѣховьнгрѣховьнъ, грѣховьньгрѣховьномъ, грѣховьномьгрѣховьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
грѣховьнꙑгрѣховьнѣхъ, грѣховьнѣхьгрѣховьнагрѣховьнѹгрѣховьномагрѣховьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
грѣховьнагрѣховьнѹгрѣховьногрѣховьнагрѣховьномь, грѣховьномъгрѣховьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
грѣховьнагрѣховьнъ, грѣховьньгрѣховьномъ, грѣховьномьгрѣховьнагрѣховьнꙑгрѣховьнѣхъ, грѣховьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
грѣховьнѣгрѣховьнѹгрѣховьномагрѣховьнагрѣховьнꙑ, грѣховьнѫгрѣховьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
грѣховьнѫ, грѣховьнѹгрѣховьнѭ, грѣховьноѫ, грѣховьноѧ, грѣховьноюгрѣховьнѣгрѣховьнꙑгрѣховьнъ, грѣховьньгрѣховьнамъ, грѣховьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
грѣховьнꙑгрѣховьнамгрѣховьнахъ, грѣховьнахьгрѣховьнѣгрѣховьнѹгрѣховьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
грѣховьнꙑ, грѣховьнꙑ, грѣховьногрѣховьнаго, грѣховьнаего, грѣховьнааго, грѣховьнаго, грѣховьного, грѣховьнога, грѣховьнгогрѣховьнѹмѹ, грѣховьнѹемѹ, грѣховьнѹѹмѹ, грѣховьнѹмѹ, грѣховьноомѹ, грѣховьномѹ, грѣховьноѹмѹ, грѣховьнмѹгрѣховьнꙑ, грѣховьнꙑ, грѣховьногрѣховьнаго, грѣховьнаего, грѣховьнааго, грѣховьнаго, грѣховьного, грѣховьнога, грѣховьнгогрѣховьнꙑмь, грѣховьнꙑмь, грѣховьнꙑмъ, грѣховьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
грѣховьнѣмь, грѣховьнѣемь, грѣховьнѣѣмь, грѣховьнѣамь, грѣховьнѣмь, грѣховьнѣмъ, грѣховьнѣемъ, грѣховьнѣѣмъ, грѣховьнѣамъ, грѣховьнѣмъ, грѣховьномь, грѣховьномъгрѣховьнꙑ, грѣховьнꙑ, грѣховьногрѣховьнгрѣховьнꙑхъ, грѣховьнꙑхъ, грѣховьнꙑхь, грѣховьнꙑхь, грѣховьнѣхъ, грѣховьнѣхьгрѣховьнꙑмъ, грѣховьнꙑмъ, грѣховьнꙑмь, грѣховьнꙑмь, грѣховьнѣмъ, грѣховьнѣмьгрѣховьнꙑѧ, грѣховьнꙑꙗ, грѣховьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
грѣховьнꙑм, грѣховьнꙑмгрѣховьнꙑхъ, грѣховьнꙑхъ, грѣховьнꙑхь, грѣховьнꙑхьгрѣховьнаꙗ, грѣховьнаа, грѣховьнаѣгрѣховьнѹю, грѣховьноюгрѣховьнꙑма, грѣховьнꙑмагрѣховьно, грѣховьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
грѣховьнаго, грѣховьнаего, грѣховьнааго, грѣховьнаго, грѣховьного, грѣховьнога, грѣховьнгогрѣховьнѹмѹ, грѣховьнѹемѹ, грѣховьнѹѹмѹ, грѣховьнѹмѹ, грѣховьноомѹ, грѣховьномѹ, грѣховьноѹмѹ, грѣховьнмѹгрѣховьно, грѣховьноегрѣховьнаго, грѣховьнаего, грѣховьнааго, грѣховьнаго, грѣховьного, грѣховьнога, грѣховьнгогрѣховьнꙑмь, грѣховьнꙑмь, грѣховьнꙑмъ, грѣховьнꙑмъгрѣховьнѣмь, грѣховьнѣемь, грѣховьнѣѣмь, грѣховьнѣамь, грѣховьнѣмь, грѣховьнѣмъ, грѣховьнѣемъ, грѣховьнѣѣмъ, грѣховьнѣамъ, грѣховьнѣмъ, грѣховьномь, грѣховьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
грѣховьно, грѣховьноегрѣховьнаꙗ, грѣховьнаа, грѣховьнаѣ, грѣховьнаѧгрѣховьнꙑхъ, грѣховьнꙑхъ, грѣховьнꙑхь, грѣховьнꙑхь, грѣховьнѣхъ, грѣховьнѣхьгрѣховьнꙑмъ, грѣховьнꙑмъ, грѣховьнꙑмь, грѣховьнꙑмь, грѣховьнѣмъ, грѣховьнѣмьгрѣховьнаꙗ, грѣховьнаа, грѣховьнаѣ, грѣховьнаѧгрѣховьнꙑм, грѣховьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
грѣховьнꙑхъ, грѣховьнꙑхъ, грѣховьнꙑхь, грѣховьнꙑхьгрѣховьнѣгрѣховьнѹю, грѣховьноюгрѣховьнꙑма, грѣховьнꙑмагрѣховьнаꙗ, грѣховьнаа, грѣховьнаѣ, грѣховьнаѧгрѣховьнꙑѧ, грѣховьнꙑꙗ, грѣховьнѫѭ, грѣховьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
грѣховьнѣ, грѣховьногрѣховьнѫѭ, грѣховьнѹю, грѣховьноѭ, грѣховьноюгрѣховьнѫѭ, грѣховьноѫ, грѣховьноѧ, грѣховьноюгрѣховьнѣгрѣховьнꙑѧ, грѣховьнꙑꙗ, грѣховьнꙑегрѣховьнꙑхъ, грѣховьнꙑхъ, грѣховьнѣхъ, грѣховьнꙑхь, грѣховьнꙑхь, грѣховьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
грѣховьнꙑмъ, грѣховьнꙑмъ, грѣховьнѣмъ, грѣховьнꙑмь, грѣховьнꙑмь, грѣховьнѣмьгрѣховьнꙑѧ, грѣховьнꙑꙗ, грѣховьнꙑегрѣховьнꙑм, грѣховьнꙑмгрѣховьнꙑхъ, грѣховьнꙑхъ, грѣховьнꙑхь, грѣховьнꙑхьгрѣховьнѣгрѣховьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
грѣховьнꙑма, грѣховьнꙑмагрѣховьнѣ, грѣховьнѣшгрѣховьнѣшагрѣховьнѣшѹ, грѣховьнѣшюгрѣховьнѣгрѣховьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
грѣховьнѣшемь, грѣховьнѣшемъгрѣховьнѣшгрѣховьнѣгрѣховьнѣше, грѣховьнѣшгрѣховьнѣшь, грѣховьнѣшъгрѣховьнѣшемъ, грѣховьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
грѣховьнѣшѧгрѣховьнѣшгрѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхьгрѣховьнѣшагрѣховьнѣшѹ, грѣховьнѣшюгрѣховьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
грѣховьнѣе, грѣховьнѣ, грѣховьнѣшегрѣховьнѣшагрѣховьнѣшѹ, грѣховьнѣшюгрѣховьнѣе, грѣховьнѣ, грѣховьнѣшегрѣховьнѣшагрѣховьнѣшемь, грѣховьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
грѣховьнѣшгрѣховьнѣе, грѣховьнѣгрѣховьнѣша, грѣховьнѣшгрѣховьнѣшь, грѣховьнѣшъгрѣховьнѣшемъ, грѣховьнѣшемьгрѣховьнѣша, грѣховьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
грѣховьнѣшгрѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхьгрѣховьнѣшгрѣховьнѣшѹ, грѣховьнѣшюгрѣховьнѣшемагрѣховьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
грѣховьнѣшѧ, грѣховьнѣшѫ, грѣховьнѣшегрѣховьнѣшгрѣховьнѣшѫ, грѣховьнѣшѧ, грѣховьнѣшѹгрѣховьнѣшеѭ, грѣховьнѣшеѫ, грѣховьнѣшеѧ, грѣховьнѣшеюгрѣховьнѣшгрѣховьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
грѣховьнѣшѧ, грѣховьнѣшѫ, грѣховьнѣшегрѣховьнѣшь, грѣховьнѣшъгрѣховьнѣшамъ, грѣховьнѣшамьгрѣховьнѣшѧ, грѣховьнѣше, грѣховьнѣшѫгрѣховьнѣшамгрѣховьнѣшахъ, грѣховьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
грѣховьнѣшгрѣховьнѣшѹ, грѣховьнѣшюгрѣховьнѣшамагрѣховьнѣ, грѣховьнѣшгрѣховьнѣшаго, грѣховьнѣшаего, грѣховьнѣшааго, грѣховьнѣшагогрѣховьнѣшѹмѹ, грѣховьнѣшѹемѹ, грѣховьнѣшѹѹмѹ, грѣховьнѣшѹмѹ, грѣховьнѣшюмѹ, грѣховьнѣшюемѹ, грѣховьнѣшюѹмѹ, грѣховьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
грѣховьнѣгрѣховьнѣшаго, грѣховьнѣшаего, грѣховьнѣшааго, грѣховьнѣшагогрѣховьнѣшмь, грѣховьнѣшмь, грѣховьнѣшмъ, грѣховьнѣшмъгрѣховьнѣшмь, грѣховьнѣшмь, грѣховьнѣшмъ, грѣховьнѣшмъгрѣховьнѣгрѣховьнѣше, грѣховьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
грѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхь, грѣховьнѣшхьгрѣховьнѣшмъ, грѣховьнѣшмъ, грѣховьнѣшмьгрѣховьнѣшѧѧ, грѣховьнѣшее, грѣховьнѣшѫѫгрѣховьнѣшм, грѣховьнѣшмгрѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхьгрѣховьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
грѣховьнѣшѹю, грѣховьнѣшююгрѣховьнѣшма, грѣховьнѣшмагрѣховьнѣе, грѣховьнѣ, грѣховьнѣшее, грѣховьнѣшегрѣховьнѣшаго, грѣховьнѣшаего, грѣховьнѣшааго, грѣховьнѣшагогрѣховьнѣшѹмѹ, грѣховьнѣшѹемѹ, грѣховьнѣшѹѹмѹ, грѣховьнѣшѹмѹ, грѣховьнѣшюмѹ, грѣховьнѣшюемѹ, грѣховьнѣшюѹмѹ, грѣховьнѣшюмѹгрѣховьнѣе, грѣховьнѣ, грѣховьнѣшее, грѣховьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
грѣховьнѣшаго, грѣховьнѣшаего, грѣховьнѣшааго, грѣховьнѣшагогрѣховьнѣшмь, грѣховьнѣшмь, грѣховьнѣшмъ, грѣховьнѣшмъгрѣховьнѣшмь, грѣховьнѣшмь, грѣховьнѣшмъ, грѣховьнѣшмъгрѣховьнѣе, грѣховьнѣ, грѣховьнѣшее, грѣховьнѣшегрѣховьнѣшаꙗ, грѣховьнѣшаѣ, грѣховьнѣшаѧгрѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхь, грѣховьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
грѣховьнѣшмъ, грѣховьнѣшмъ, грѣховьнѣшмьгрѣховьнѣшаꙗ, грѣховьнѣшаѣ, грѣховьнѣшаѧгрѣховьнѣшм, грѣховьнѣшмгрѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхьгрѣховьнѣшгрѣховьнѣшѹю, грѣховьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
грѣховьнѣшма, грѣховьнѣшмагрѣховьнѣшꙗ, грѣховьнѣшѣ, грѣховьнѣшаꙗгрѣховьнѣшѧѧ, грѣховьнѣшѧѩ, грѣховьнѣшѫѫ, грѣховьнѣшаѧ, грѣховьнѣшее, грѣховьнѣшеѥгрѣховьнѣшгрѣховьнѣшѫѫ, грѣховьнѣшѫѭ, грѣховьнѣшѧѧ, грѣховьнѣшѧѩ, грѣховьнѣшююгрѣховьнѣшѫѫ, грѣховьнѣшѫѭ, грѣховьнѣшѧѧ, грѣховьнѣшѧѩ, грѣховьнѣшюю, грѣховьнѣшеѭ, грѣховьнѣшеѫ, грѣховьнѣшеѧ, грѣховьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
грѣховьнѣшгрѣховьнѣшꙗ, грѣховьнѣшѣгрѣховьнѣшѧѧ, грѣховьнѣшѧѩ, грѣховьнѣшѫѫ, грѣховьнѣшаѧ, грѣховьнѣшее, грѣховьнѣшеѥгрѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхь, грѣховьнѣшхьгрѣховьнѣшмъ, грѣховьнѣшмъ, грѣховьнѣшмь, грѣховьнѣшмьгрѣховьнѣшѧѧ, грѣховьнѣшѧѩ, грѣховьнѣшѫѫ, грѣховьнѣшаѧ, грѣховьнѣшее, грѣховьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
грѣховьнѣшм, грѣховьнѣшмгрѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхъ, грѣховьнѣшхь, грѣховьнѣшхьгрѣховьнѣшгрѣховьнѣшѹю, грѣховьнѣшююгрѣховьнѣшма, грѣховьнѣшма
грѣховьнъ -ꙑ прил 1. Греховен, грешен да не ожесттъ сѧ етеръ отъ ... лъстѫ грѣховноѫ Е 8а 16 отъ вꙿсѣхъ ѹбо хран сѧ. ѡтъ нхъже въходтъ грѣховънаа съмръть СЕ 89а 8—9 ꙇ цѣл  отъ вꙿсего недѫга. плътъскаго  дшевънааго. отъпѹст емѹ грѣхꙑ. ꙇ грѣховънѫѭ болѣꙁнь СЕ 25b 4 острѹж м дѹшꙙ грѣховънꙑѧ пѣготꙑ С 392.14—15  по ꙁаповѣдемь съпасовомъ жт ... не падень ко  грѣховьно опл҄ѣн҄ен.  веланьꙗ о свомь оѹпꙿван. подъѧт въꙁможетъ С 513.20—21 кръст же сѧ не да грѣховъное прметъ оставлене Х IАа 11 Образно днⷭ҇е. ветъхꙑѩ грѣховънꙑѩ рꙁꙑ. ѡтъвръгъше СЕ 2а 6—7 дажд намъ влко на сонъ грѧдѫще. поко тѣлес. ꙇ съхран нꙑ отъ мраьнꙑѩ тъмꙑ грѣховънꙑѩ СЕ 37b 20—21 ꙇ вьꙁдвгн  отъ одра грѣховънааго СЕ 25b 8—9 твоꙗ ѫжа сѫтъ грѣховьн съѫꙁ. твоѧ пленцꙙ сѫтъ ꙁавст С 400.14 бꙑстъ намъ лоꙁа богоносьнаꙗ. ꙁно грѣховънꙑ нашъ С 353. 20  оставм вьса беꙁаконьꙗ. ꙗко да не пршедꙿшѹ м на грѣховьнѫѭ глѫбнѫ С 528.20 2. На грехове тебе цр͠іе ьстнѣ ѹбѡ ѻпрѣташѫ, любеꙁнѣ же ѻблобꙑꙁѹѫⷮ,  рѣкꙑ слъꙁамь ѻ ѡставлен грѣхѡвнѣмь пролваѫⷮ Петк. 81v.12. 3. Като същ. грѣховьнаꙗ ср мн ἁμαρτήματα Грехове, греховни постъпки  ѫꙁꙑ грѣховьнꙑхъ растрьꙁаахѫ сꙙ С 387.16 Е СЕ С Х Гр τῆς ἀμαρτίας [τῆς] ἀρρωστίας ὁ ἐξ ἁμαρτιῶν τῶν ἁμαρτημάτων [τῶν] ἁμαρτιῶν [τοῦ] πάϑους грѣховънъ Нвб греховен ОА ВА АК НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА греховни, греховний НГер МлБТР