Исторически речник
грькъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
грькъ, грькьгрькагрькѹ, грьковгрькъ, грькьгрькагрькомь, грькомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
грьцѣгрьегрьцгрькъ, грькьгрькомъ, грькомьгрькꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
грькꙑгрьцѣхъ, грьцѣхьгрькагрькѹгрькома
грькъ м Грък аламѹндарь ... де на аравѭ  на палестнъ съ многоѭ ꙗростѭ на гръкꙑ въсѫдѹ плѣнꙗѧ.  несьвѣдам помл҄ꙙ плѣннкꙑ С 291.28—29 По мнѡгꙑх же лѣтѣх царь Блъгарскꙑй Калѡїѡаннъ, єгда на Гръкꙑ прѣпоаса сѧ  въсѧ градꙑ х раꙁор Мих. 178.29. Изч С Гр [ὁ] ῾Ρωμαῖος гръкъ Нвб грък ОА ВА АК Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ гърк диал ОА ВА АК Бот НТ ДА Срв Гърци МИ Гърците МИ ЙЗ,Зас Гърковци МИ БС, ТГ Гърко поле МИ ВК,Мя Гърков ФИ Гръков ФИ Греков ФИ СтИл,РЛФИ