Исторически речник
гръсть  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
гръстьгръстгръстгръстьгръстьѭ, гръстѭ, гръстѫ, гръстѧ, гръстью, гръстюгръст
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
гръстгръстгръсть, гръст, гръстегръстьмъ, гръстемъ, гръстьмь, гръстемьгръстьм, гръстъм, гръстмгръстьхъ, гръстьхь, гръстехъ, гръстехь
NfOuNfGuNfDu
гръстгръстью, гръстю, гръстѹгръстьма, гръстъма, гръстма
гръсть - ж Шепа тѣмь тѧ ꙁаклнаѭ. іже дръжтъ вꙿсѣьскаа ... же естъ ꙁмѣрлъ водѫ моръскѫѭ. гръстѭ.  пѧдѭ нбо СЕ 55b 20 Раꙁдрѣшенїе проꙁрещ прьстнаго смѣшенїа прсно,  раꙁдрѣшт се радоваше се ѡт ѹꙁь есто ꙁемльнꙑх, ьстнаа, благоволѣющ дꙑханїе дрьжещаго грьстїю славословлѣаше Теоф. 272.19. Изч СЕ Гр δράξ Нвб гръст диал ВА НГер МлБТР ЕтБАН РБЕ ДА гърста диал МлБТР РРОДД