Исторически речник
громьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
громьнъ, громьньгромьнагромьнѹгромьнъ, громьньгромьнагромьномь, громьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
громьнѣгромьне, громьнꙑгромьнгромьнъ, громьньгромьномъ, громьномьгромьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
громьнꙑгромьнѣхъ, громьнѣхьгромьнагромьнѹгромьномагромьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
громьнагромьнѹгромьногромьнагромьномь, громьномъгромьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
громьнагромьнъ, громьньгромьномъ, громьномьгромьнагромьнꙑгромьнѣхъ, громьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
громьнѣгромьнѹгромьномагромьнагромьнꙑ, громьнѫгромьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
громьнѫ, громьнѹгромьноѭ, громьноѫ, громьноѧ, громьноюгромьнѣгромьнꙑгромьнъ, громьньгромьнамъ, громьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
громьнꙑгромьнамгромьнахъ, громьнахьгромьнѣгромьнѹгромьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
громьнꙑ, громьнꙑ, громьногромьнаго, громьнаего, громьнааго, громьнаго, громьного, громьнога, громьнгогромьнѹмѹ, громьнѹемѹ, громьнѹѹмѹ, громьнѹмѹ, громьноомѹ, громьномѹ, громьноѹмѹ, громьнмѹгромьнꙑ, громьнꙑ, громьногромьнаго, громьнаего, громьнааго, громьнаго, громьного, громьнога, громьнгогромьнꙑмь, громьнꙑмь, громьнꙑмъ, громьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
громьнѣмь, громьнѣемь, громьнѣѣмь, громьнѣамь, громьнѣмь, громьнѣмъ, громьнѣемъ, громьнѣѣмъ, громьнѣамъ, громьнѣмъ, громьномь, громьномъгромьнꙑ, громьнꙑ, громьногромьнгромьнꙑхъ, громьнꙑхъ, громьнꙑхь, громьнꙑхь, громьнѣхъ, громьнѣхьгромьнꙑмъ, громьнꙑмъ, громьнꙑмь, громьнꙑмь, громьнѣмъ, громьнѣмьгромьнꙑѧ, громьнꙑꙗ, громьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
громьнꙑм, громьнꙑмгромьнꙑхъ, громьнꙑхъ, громьнꙑхь, громьнꙑхьгромьнаꙗ, громьнаа, громьнаѣгромьнѹю, громьноюгромьнꙑма, громьнꙑмагромьно, громьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
громьнаго, громьнаего, громьнааго, громьнаго, громьного, громьнога, громьнгогромьнѹмѹ, громьнѹемѹ, громьнѹѹмѹ, громьнѹмѹ, громьноомѹ, громьномѹ, громьноѹмѹ, громьнмѹгромьно, громьноегромьнаго, громьннаего, громьнааго, громьнаго, громьного, громьнога, громьнгогромьнꙑмь, громьнꙑмь, громьнꙑмъ, громьнꙑмъгромьнѣмь, громьнѣемь, громьнѣѣмь, громьнѣамь, громьнѣмь, громьнѣмъ, громьнѣемъ, громьнѣѣмъ, громьнѣамъ, громьнѣмъ, громьномь, громьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
громьно, громьноегромьнаꙗ, громьнаа, громьнаѣ, громьнаѧгромьнꙑхъ, громьнꙑхъ, громьнꙑхь, громьнꙑхь, громьнѣхъ, громьнѣхьгромьнꙑмъ, громьнꙑмъ, громьнꙑмь, громьнꙑмь, громьнѣмъ, громьнѣмьгромьнаꙗ, громьнаа, громьнаѣ, громьнаѧгромьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
громьнꙑхъ, громьнꙑхъ, громьнꙑхь, громьнꙑхьгромьнѣгромьнѹю, громьноюгромьнꙑма, громьнꙑмагромьнаꙗ, громьнаа, громьнаѣ, громьнаѧгромьнꙑѧ, громьнꙑꙗ, громьнѫѭ, громьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
громьнѣ, громьногромьнѫѭ, громьнѹю, громьноѭ, громьноюгромьнѫѭ, громьноѫ, громьноѧ, громьноюгромьнѣгромьнꙑѧ, громьнꙑꙗ, громьнꙑегромьнꙑхъ, громьнꙑхъ, громьнѣхъ, громьнꙑхь, громьнꙑхь, громьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
громьнꙑмъ, громьнꙑмъ, громьнѣмъ, громьнꙑмь, громьнꙑмь, громьнѣмьгромьнꙑѧ, громьнꙑꙗ, громьнꙑегромьнꙑм, громьнꙑмгромьнꙑхъ, громьнꙑхъ, громьнꙑхь, громьнꙑхьгромьнѣгромьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
громьнꙑма, громьнꙑмагромьнѣ, громьнѣшгромьнѣшагромьнѣшѹ, громьнѣшюгромьнѣгромьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
громьнѣшемь, громьнѣшемъгромьнѣшгромьнѣгромьнѣше, громьнѣшгромьнѣшь, громьнѣшъгромьнѣшемъ, громьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
громьнѣшѧгромьнѣшгромьнѣшхъ, громьнѣшхьгромьнѣшагромьнѣшѹ, громьнѣшюгромьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
громьнѣе, громьнѣ, громьнѣшегромьнѣшагромьнѣшѹ, громьнѣшюгромьнѣе, громьнѣ, громьнѣшегромьнѣшагромьнѣшемь, громьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
громьнѣшгромьнѣе, громьнѣгромьнѣша, громьнѣшгромьнѣшь, громьнѣшъгромьнѣшемъ, громьнѣшемьгромьнѣша, громьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
громьнѣшгромьнѣшхъ, громьнѣшхьгромьнѣшгромьнѣшѹ, громьнѣшюгромьнѣшемагромьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
громьнѣшѧ, громьнѣшѫ, громьнѣшегромьнѣшгромьнѣшѫ, громьнѣшѧ, громьнѣшѹгромьнѣшеѭ, громьнѣшеѫ, громьнѣшеѧ, громьнѣшеюгромьнѣшгромьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
громьнѣшѧ, громьнѣшѫ, громьнѣшегромьнѣшь, громьнѣшъгромьнѣшамъ, громьнѣшамьгромьнѣшѧ, громьнѣше, громьнѣшѫгромьнѣшамгромьнѣшахъ, громьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
громьнѣшгромьнѣшѹ, громьнѣшюгромьнѣшамагромьнѣ, громьнѣшгромьнѣшаго, громьнѣшаего, громьнѣшааго, громьнѣшагогромьнѣшѹмѹ, громьнѣшѹемѹ, громьнѣшѹѹмѹ, громьнѣшѹмѹ, громьнѣшюмѹ, громьнѣшюемѹ, громьнѣшюѹмѹ, громьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
громьнѣгромьнѣшаго, громьнѣшаего, громьнѣшааго, громьнѣшагогромьнѣшмь, громьнѣшмь, громьнѣшмъ, громьнѣшмъгромьнѣшмь, громьнѣшмь, громьнѣшмъ, громьнѣшмъгромьнѣгромьнѣше, громьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
громьнѣшхъ, громьнѣшхъ, громьнѣшхь, громьнѣшхьгромьнѣшмъ, громьнѣшмъ, громьнѣшмьгромьнѣшѧѧ, громьнѣшее, громьнѣшѫѫгромьнѣшм, громьнѣшмгромьнѣшхъ, громьнѣшхъ, громьнѣшхьгромьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
громьнѣшѹю, громьнѣшююгромьнѣшма, громьнѣшмагромьнѣе, громьнѣ, громьнѣшее, громьнѣшегромьнѣшаго, громьнѣшаего, громьнѣшааго, громьнѣшагогромьнѣшѹмѹ, громьнѣшѹемѹ, громьнѣшѹѹмѹ, громьнѣшѹмѹ, громьнѣшюмѹ, громьнѣшюемѹ, громьнѣшюѹмѹ, громьнѣшюмѹгромьнѣе, громьнѣ, громьнѣшее, громьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
громьнѣшаго, громьнѣшаего, громьнѣшааго, громьнѣшагогромьнѣшмь, громьнѣшмь, громьнѣшмъ, громьнѣшмъгромьнѣшмь, громьнѣшмь, громьнѣшмъ, громьнѣшмъгромьнѣе, громьнѣ, громьнѣшее, громьнѣшегромьнѣшаꙗ, громьнѣшаѣ, громьнѣшаѧгромьнѣшхъ, громьнѣшхъ, громьнѣшхь, громьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
громьнѣшмъ, громьнѣшмъ, громьнѣшмьгромьнѣшаꙗ, громьнѣшаѣ, громьнѣшаѧгромьнѣшм, громьнѣшмгромьнѣшхъ, громьнѣшхъ, громьнѣшхьгромьнѣшгромьнѣшѹю, громьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
громьнѣшма, громьнѣшмагромьнѣшꙗ, громьнѣшѣ, громьнѣшаꙗгромьнѣшѧѧ, громьнѣшѧѩ, громьнѣшѫѫ, громьнѣшаѧ, громьнѣшее, громьнѣшеѥгромьнѣшгромьнѣшѫѫ, громьнѣшѫѭ, громьнѣшѧѧ, громьнѣшѧѩ, громьнѣшююгромьнѣшѫѫ, громьнѣшѫѭ, громьнѣшѧѧ, громьнѣшѧѩ, громьнѣшюю, громьнѣшеѭ, громьнѣшеѫ, громьнѣшеѧ, громьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
громьнѣшгромьнѣшꙗ, громьнѣшѣгромьнѣшѧѧ, громьнѣшѧѩ, громьнѣшѫѫ, громьнѣшаѧ, громьнѣшее, громьнѣшеѥгромьнѣшхъ, громьнѣшхъ, громьнѣшхь, громьнѣшхьгромьнѣшмъ, громьнѣшмъ, громьнѣшмь, громьнѣшмьгромьнѣшѧѧ, громьнѣшѧѩ, громьнѣшѫѫ, громьнѣшаѧ, громьнѣшее, громьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
громьнѣшм, громьнѣшмгромьнѣшхъ, громьнѣшхъ, громьнѣшхь, громьнѣшхьгромьнѣшгромьнѣшѹю, громьнѣшююгромьнѣшма, громьнѣшма
громьнъ -ꙑ прил Гръмовен  гласъ спѹштенъ бꙑ ꙁъ облака. окꙑ громънꙑ. на многъ асъ гръмꙙ.  самъ сꙑнъ колѣбааше сꙙ акꙑ овоште ꙁꙑбл҄емо отъ многа вѣтра С 570.8—9 Изч С громънъ Нвб громен остар ВА Бот Дюв ЕтБАН громний остар Бот