Исторически речник
громовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
громовъ, громовьгромовагромовѹгромовъ, громовьгромовагромовомь, громовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
громовѣгромовъгромовгромовъ, громовьгромовомъ, громовомьгромовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
громовꙑгромовѣхъ, громовѣхьгромовагромовѹгромовомагромово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
громовагромовѹгромовогромовагромовомь, громовомъгромовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
громовагромовъ, громовьгромовомъ, громовомьгромовагромовꙑгромовѣхъ, громовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
громовѣгромовѹгромовомагромовагромовꙑ, громовѫгромовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
громовѫ, громовѹгромовоѭ, громовоѫ, громовоѧ, громовоюгромовѣгромовꙑгромовъ, громовьгромовамъ, громовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
громовꙑгромовамгромовахъ, громовахьгромовѣгромовѹгромовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
громовъ прил притеж сꙑнъ громовъ υἱὸς βροντῆς Син на гърма, на гръмотевицата — прозвище на всеки един от двамата Зеведееви сина — ап. Яков и ап. Йоан, ученици и последователи на Христос  ѣкова ꙁеведеова. ꙇ оана братра ѣковлѣ. ꙇ нарее ма менѣ. воанръћесъ. еже естъ сна громова М Мк 3.17 З Изч М З Нвб громов остар ВА гръмов ОА ВА МлБТР ЕтМл БТР Срв громък БТР