Исторически речник
гроꙁьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
гроꙁьнъ, гроꙁьньгроꙁьнагроꙁьнѹгроꙁьнъ, гроꙁьньгроꙁьнагроꙁьномь, гроꙁьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
гроꙁьнѣгроꙁьне, гроꙁьнꙑгроꙁьнгроꙁьнъ, гроꙁьньгроꙁьномъ, гроꙁьномьгроꙁьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
гроꙁьнꙑгроꙁьнѣхъ, гроꙁьнѣхьгроꙁьнагроꙁьнѹгроꙁьномагроꙁьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
гроꙁьнагроꙁьнѹгроꙁьногроꙁьнагроꙁьномь, гроꙁьномъгроꙁьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
гроꙁьнагроꙁьнъ, гроꙁьньгроꙁьномъ, гроꙁьномьгроꙁьнагроꙁьнꙑгроꙁьнѣхъ, гроꙁьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
гроꙁьнѣгроꙁьнѹгроꙁьномагроꙁьнагроꙁьнꙑ, гроꙁьнѫгроꙁьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
гроꙁьнѫ, гроꙁьнѹгроꙁьноѭ, гроꙁьноѫ, гроꙁьноѧ, гроꙁьноюгроꙁьнѣгроꙁьнꙑгроꙁьнъ, гроꙁьньгроꙁьнамъ, гроꙁьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
гроꙁьнꙑгроꙁьнамгроꙁьнахъ, гроꙁьнахьгроꙁьнѣгроꙁьнѹгроꙁьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
гроꙁьнꙑ, гроꙁьнꙑ, гроꙁьногроꙁьнаго, гроꙁьнаего, гроꙁьнааго, гроꙁьнаго, гроꙁьного, гроꙁьнога, гроꙁьнгогроꙁьнѹмѹ, гроꙁьнѹемѹ, гроꙁьнѹѹмѹ, гроꙁьнѹмѹ, гроꙁьноомѹ, гроꙁьномѹ, гроꙁьноѹмѹ, гроꙁьнмѹгроꙁьнꙑ, гроꙁьнꙑ, гроꙁьногроꙁьнаго, гроꙁьнаего, гроꙁьнааго, гроꙁьнаго, гроꙁьного, гроꙁьнога, гроꙁьнгогроꙁьнꙑмь, гроꙁьнꙑмь, гроꙁьнꙑмъ, гроꙁьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
гроꙁьнѣмь, гроꙁьнѣемь, гроꙁьнѣѣмь, гроꙁьнѣамь, гроꙁьнѣмь, гроꙁьнѣмъ, гроꙁьнѣемъ, гроꙁьнѣѣмъ, гроꙁьнѣамъ, гроꙁьнѣмъ, гроꙁьномь, гроꙁьномъгроꙁьнꙑ, гроꙁьнꙑ, гроꙁьногроꙁьнгроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнꙑхь, гроꙁьнꙑхь, гроꙁьнѣхъ, гроꙁьнѣхьгроꙁьнꙑмъ, гроꙁьнꙑмъ, гроꙁьнꙑмь, гроꙁьнꙑмь, гроꙁьнѣмъ, гроꙁьнѣмьгроꙁьнꙑѧ, гроꙁьнꙑꙗ, гроꙁьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
гроꙁьнꙑм, гроꙁьнꙑмгроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнꙑхь, гроꙁьнꙑхьгроꙁьнаꙗ, гроꙁьнаа, гроꙁьнаѣгроꙁьнѹю, гроꙁьноюгроꙁьнꙑма, гроꙁьнꙑмагроꙁьно, гроꙁьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
гроꙁьнаго, гроꙁьнаего, гроꙁьнааго, гроꙁьнаго, гроꙁьного, гроꙁьнога, гроꙁьнгогроꙁьнѹмѹ, гроꙁьнѹемѹ, гроꙁьнѹѹмѹ, гроꙁьнѹмѹ, гроꙁьноомѹ, гроꙁьномѹ, гроꙁьноѹмѹ, гроꙁьнмѹгроꙁьно, гроꙁьноегроꙁьнаго, гроꙁьннаего, гроꙁьнааго, гроꙁьнаго, гроꙁьного, гроꙁьнога, гроꙁьнгогроꙁьнꙑмь, гроꙁьнꙑмь, гроꙁьнꙑмъ, гроꙁьнꙑмъгроꙁьнѣмь, гроꙁьнѣемь, гроꙁьнѣѣмь, гроꙁьнѣамь, гроꙁьнѣмь, гроꙁьнѣмъ, гроꙁьнѣемъ, гроꙁьнѣѣмъ, гроꙁьнѣамъ, гроꙁьнѣмъ, гроꙁьномь, гроꙁьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
гроꙁьно, гроꙁьноегроꙁьнаꙗ, гроꙁьнаа, гроꙁьнаѣ, гроꙁьнаѧгроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнꙑхь, гроꙁьнꙑхь, гроꙁьнѣхъ, гроꙁьнѣхьгроꙁьнꙑмъ, гроꙁьнꙑмъ, гроꙁьнꙑмь, гроꙁьнꙑмь, гроꙁьнѣмъ, гроꙁьнѣмьгроꙁьнаꙗ, гроꙁьнаа, гроꙁьнаѣ, гроꙁьнаѧгроꙁьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
гроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнꙑхь, гроꙁьнꙑхьгроꙁьнѣгроꙁьнѹю, гроꙁьноюгроꙁьнꙑма, гроꙁьнꙑмагроꙁьнаꙗ, гроꙁьнаа, гроꙁьнаѣ, гроꙁьнаѧгроꙁьнꙑѧ, гроꙁьнꙑꙗ, гроꙁьнѫѭ, гроꙁьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
гроꙁьнѣ, гроꙁьногроꙁьнѫѭ, гроꙁьнѹю, гроꙁьноѭ, гроꙁьноюгроꙁьнѫѭ, гроꙁьноѫ, гроꙁьноѧ, гроꙁьноюгроꙁьнѣгроꙁьнꙑѧ, гроꙁьнꙑꙗ, гроꙁьнꙑегроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнѣхъ, гроꙁьнꙑхь, гроꙁьнꙑхь, гроꙁьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
гроꙁьнꙑмъ, гроꙁьнꙑмъ, гроꙁьнѣмъ, гроꙁьнꙑмь, гроꙁьнꙑмь, гроꙁьнѣмьгроꙁьнꙑѧ, гроꙁьнꙑꙗ, гроꙁьнꙑегроꙁьнꙑм, гроꙁьнꙑмгроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнꙑхъ, гроꙁьнꙑхь, гроꙁьнꙑхьгроꙁьнѣгроꙁьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
гроꙁьнꙑма, гроꙁьнꙑмагроꙁьнѣ, гроꙁьнѣшгроꙁьнѣшагроꙁьнѣшѹ, гроꙁьнѣшюгроꙁьнѣгроꙁьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
гроꙁьнѣшемь, гроꙁьнѣшемъгроꙁьнѣшгроꙁьнѣгроꙁьнѣше, гроꙁьнѣшгроꙁьнѣшь, гроꙁьнѣшъгроꙁьнѣшемъ, гроꙁьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
гроꙁьнѣшѧгроꙁьнѣшгроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхьгроꙁьнѣшагроꙁьнѣшѹ, гроꙁьнѣшюгроꙁьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
гроꙁьнѣе, гроꙁьнѣ, гроꙁьнѣшегроꙁьнѣшагроꙁьнѣшѹ, гроꙁьнѣшюгроꙁьнѣе, гроꙁьнѣ, гроꙁьнѣшегроꙁьнѣшагроꙁьнѣшемь, гроꙁьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
гроꙁьнѣшгроꙁьнѣе, гроꙁьнѣгроꙁьнѣша, гроꙁьнѣшгроꙁьнѣшь, гроꙁьнѣшъгроꙁьнѣшемъ, гроꙁьнѣшемьгроꙁьнѣша, гроꙁьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
гроꙁьнѣшгроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхьгроꙁьнѣшгроꙁьнѣшѹ, гроꙁьнѣшюгроꙁьнѣшемагроꙁьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
гроꙁьнѣшѧ, гроꙁьнѣшѫ, гроꙁьнѣшегроꙁьнѣшгроꙁьнѣшѫ, гроꙁьнѣшѧ, гроꙁьнѣшѹгроꙁьнѣшеѭ, гроꙁьнѣшеѫ, гроꙁьнѣшеѧ, гроꙁьнѣшеюгроꙁьнѣшгроꙁьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
гроꙁьнѣшѧ, гроꙁьнѣшѫ, гроꙁьнѣшегроꙁьнѣшь, гроꙁьнѣшъгроꙁьнѣшамъ, гроꙁьнѣшамьгроꙁьнѣшѧ, гроꙁьнѣше, гроꙁьнѣшѫгроꙁьнѣшамгроꙁьнѣшахъ, гроꙁьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
гроꙁьнѣшгроꙁьнѣшѹ, гроꙁьнѣшюгроꙁьнѣшамагроꙁьнѣ, гроꙁьнѣшгроꙁьнѣшаго, гроꙁьнѣшаего, гроꙁьнѣшааго, гроꙁьнѣшагогроꙁьнѣшѹмѹ, гроꙁьнѣшѹемѹ, гроꙁьнѣшѹѹмѹ, гроꙁьнѣшѹмѹ, гроꙁьнѣшюмѹ, гроꙁьнѣшюемѹ, гроꙁьнѣшюѹмѹ, гроꙁьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
гроꙁьнѣгроꙁьнѣшаго, гроꙁьнѣшаего, гроꙁьнѣшааго, гроꙁьнѣшагогроꙁьнѣшмь, гроꙁьнѣшмь, гроꙁьнѣшмъ, гроꙁьнѣшмъгроꙁьнѣшмь, гроꙁьнѣшмь, гроꙁьнѣшмъ, гроꙁьнѣшмъгроꙁьнѣгроꙁьнѣше, гроꙁьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
гроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхь, гроꙁьнѣшхьгроꙁьнѣшмъ, гроꙁьнѣшмъ, гроꙁьнѣшмьгроꙁьнѣшѧѧ, гроꙁьнѣшее, гроꙁьнѣшѫѫгроꙁьнѣшм, гроꙁьнѣшмгроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхьгроꙁьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
гроꙁьнѣшѹю, гроꙁьнѣшююгроꙁьнѣшма, гроꙁьнѣшмагроꙁьнѣе, гроꙁьнѣ, гроꙁьнѣшее, гроꙁьнѣшегроꙁьнѣшаго, гроꙁьнѣшаего, гроꙁьнѣшааго, гроꙁьнѣшагогроꙁьнѣшѹмѹ, гроꙁьнѣшѹемѹ, гроꙁьнѣшѹѹмѹ, гроꙁьнѣшѹмѹ, гроꙁьнѣшюмѹ, гроꙁьнѣшюемѹ, гроꙁьнѣшюѹмѹ, гроꙁьнѣшюмѹгроꙁьнѣе, гроꙁьнѣ, гроꙁьнѣшее, гроꙁьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
гроꙁьнѣшаго, гроꙁьнѣшаего, гроꙁьнѣшааго, гроꙁьнѣшагогроꙁьнѣшмь, гроꙁьнѣшмь, гроꙁьнѣшмъ, гроꙁьнѣшмъгроꙁьнѣшмь, гроꙁьнѣшмь, гроꙁьнѣшмъ, гроꙁьнѣшмъгроꙁьнѣе, гроꙁьнѣ, гроꙁьнѣшее, гроꙁьнѣшегроꙁьнѣшаꙗ, гроꙁьнѣшаѣ, гроꙁьнѣшаѧгроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхь, гроꙁьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
гроꙁьнѣшмъ, гроꙁьнѣшмъ, гроꙁьнѣшмьгроꙁьнѣшаꙗ, гроꙁьнѣшаѣ, гроꙁьнѣшаѧгроꙁьнѣшм, гроꙁьнѣшмгроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхьгроꙁьнѣшгроꙁьнѣшѹю, гроꙁьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
гроꙁьнѣшма, гроꙁьнѣшмагроꙁьнѣшꙗ, гроꙁьнѣшѣ, гроꙁьнѣшаꙗгроꙁьнѣшѧѧ, гроꙁьнѣшѧѩ, гроꙁьнѣшѫѫ, гроꙁьнѣшаѧ, гроꙁьнѣшее, гроꙁьнѣшеѥгроꙁьнѣшгроꙁьнѣшѫѫ, гроꙁьнѣшѫѭ, гроꙁьнѣшѧѧ, гроꙁьнѣшѧѩ, гроꙁьнѣшююгроꙁьнѣшѫѫ, гроꙁьнѣшѫѭ, гроꙁьнѣшѧѧ, гроꙁьнѣшѧѩ, гроꙁьнѣшюю, гроꙁьнѣшеѭ, гроꙁьнѣшеѫ, гроꙁьнѣшеѧ, гроꙁьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
гроꙁьнѣшгроꙁьнѣшꙗ, гроꙁьнѣшѣгроꙁьнѣшѧѧ, гроꙁьнѣшѧѩ, гроꙁьнѣшѫѫ, гроꙁьнѣшаѧ, гроꙁьнѣшее, гроꙁьнѣшеѥгроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхь, гроꙁьнѣшхьгроꙁьнѣшмъ, гроꙁьнѣшмъ, гроꙁьнѣшмь, гроꙁьнѣшмьгроꙁьнѣшѧѧ, гроꙁьнѣшѧѩ, гроꙁьнѣшѫѫ, гроꙁьнѣшаѧ, гроꙁьнѣшее, гроꙁьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
гроꙁьнѣшм, гроꙁьнѣшмгроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхъ, гроꙁьнѣшхь, гроꙁьнѣшхьгроꙁьнѣшгроꙁьнѣшѹю, гроꙁьнѣшююгроꙁьнѣшма, гроꙁьнѣшма
гроꙁьнъ -ꙑ прил Всяващ голям страх, ужас; ужасен дажд ꙁаклнане мое. ѡ страшънѣмь мен твоемь. съвръшаемѹ гроꙁънѹ бꙑт. вождю ꙁълѹмѹ СЕ 51b 8 ѡ бꙑть намъ ѣко не бꙑт. въ гроꙁъное правьдвое съшестве. стааго емѹ дха. гю по СЕ 60b 2 бѣ бо тогда вдѣт поꙁорь гроꙁьнь  ѹжаса спльннь Нед. 603v.24. Изч СЕ Гр φόβος Нвб грозен ОА ВА Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА грознний ОА ВА НГер