Исторически речник
гроꙁновь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
гроꙁновь, гроꙁновгроꙁновьꙗ, гроꙁновꙗ, гроꙁновагроꙁновью, гроꙁновю, гроꙁновѹгроꙁновьмь, гроꙁновмь, гроꙁновьмъ, гроꙁновмъгроꙁновь, гроꙁнов, гроꙁнов-
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
------
NnDu
-
гроꙁновь -ꙗ ср събир Грозде [образно]  отронкꙑ ꙁакона събраш. а стово гроꙁновь бърат. попѹшташ С 335.2 събърашꙙ съборъ. да не отъ внограда сладъко обьмьѭтъ гроꙁнов С 385.22 Изч С Гр βότρυς καρπός гроꙁнов Нвб Ø