Исторически речник
градьць  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
градьць, градьцъ, градець, градецъградьца, градъца, градцаградьцѹ, градьцю, градъцѹ, градъцю, градцѹ, градцюградьць, градьцъ, градець, градецъградьца, градъца, градцаградьцемь, градьцемъ, градцемь, градцемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
градьц, градъц, градцградье, градеградьц, градъц, градцградьць, градьцъ, градець, градецъградьцемъ, градьцемь, градъцемъ, градъцемь, градцемъ, градцемьградьцѧ, градьцѫ, градьце, градъцѧ, градъцѫ, градцѧ, градцѫ, градце
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
градьц, градъц, градцградьцхъ, градьцхь, градъцхъ, градъцхь, градцхъ, градцхьградьца, градъца, градцаградьцѹ, градьцю, градъцѹ, градъцю, градцѹ, градцюградьцема, градъцема, градцема
градьць м 1. Градче, градец, малко селище ꙇ годна мнѫ юже отъпѹстт народꙑ. да шедъше вь блжьнѧѩ градъцѧ. кѹпѧтъ брашъна себѣ М Мт 14.15 З ꙇ дв сѧ ꙁа невѣръство хъ. ꙇ объхождаше градъцѧ ѹѧ М Мк 6.6 З не кънгꙑ л рѣшѧ. ѣко отъ сѣмене два [следващият текст е добавен с глаголически букви в края на страницата, вж. Ягич, с. 346, бел. под линия]  от втлеемъскааго грдца деже бѣ двд прдетъ хъ М Йо 7.42 З бѣ же еднъ болѧ лаꙁарь. отъ втанѩ градъца марна. ꙇ мартꙑ сестрꙑ ѩ М Йо 11.1 З А Н бѣ же філіпь. от відсадꙑ. градьца андреова  петрова А Йо 1.45 Градъць ѹбо бѣше маль віꙁь менемь • єгоже съꙁда въ д͠н свое манасїа цр͠ь іѹдескꙑ Конст. 428v.13. 2. Градинка потом же градьць малъ на брѣꙁѣ сьтворвъ.  тъ вь рѣдъкꙑѧ асꙑ дьн дѣлаѧ. отъ того крьмл҄ѫ себѣ мѣаше С 519.5 Изч М З А Н С Гр κώμη πόλις κηπάριον градъць Нвб градѐц ОА ВА АК НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ Срв Градец МИ ЙИв,БСМ НК,ТТроян МлБТР