Исторически речник
градт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
градтграждѫ, граждѹградшградтъ, градть, градтградмъ, градмь, градм, градмоградте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
градѧтъ, градѧть, градѧтградвѣградтаградтеградград
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
градмъ, градмь, градмградтеградвѣградтаградхъ, градхь, градхград
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
градградхомъ, градхомь, градхом, градхмꙑградстеградшѧ, градшѫ, градша, градше, градхѫградховѣградста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
градстеграждаахъ, граждахъ, гражахъ, граждаахь, граждахь, гражахь, граждаах, граждах, гражахграждааше, граждаше, гражашеграждааше, граждаше, гражашеграждаахомъ, граждахомъ, гражахомъ, граждаахомь, граждахомь, гражахомь, граждаахом, граждахом, гражахомграждаашете, граждашете, гражашете, граждаасте, граждасте, гражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
граждаахѫ, граждахѫ, гражахѫ, граждаахѹ, граждахѹ, гражахѹграждааховѣ, граждаховѣ, гражаховѣграждаашета, граждашета, гражашета, граждааста, граждаста, гражастаграждаашете, граждашете, гражашете, граждаасте, граждасте, гражасте
градт -граждѫ -градш несв Градя, строя  тѫ мѹ творꙙштꙋ слѹжъбѫ. сълѹ сꙙ градт манастꙑръ отъ лаврꙑ на сѣверъ С 284.13 Изч С Гр κτίζω Нвб градя ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Гражд МИ Гражда МИ ЙЗ,БГИ