Исторически речник
грабл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
грабл҄ен, грабл҄еньграбл҄енꙗ, грабл҄ена, грабл҄еньꙗграбл҄еню, грабл҄енѹ, грабл҄еньюграбл҄енмь, грабл҄еньмь, грабл҄енмъ, грабл҄еньмъ, грабл҄енмь, грабл҄енмъграбл҄ен, грабл҄ень, грабл҄енграбл҄енꙗ, грабл҄ена, грабл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
грабл҄ен, грабл҄ень, грабл҄енеграбл҄енмъ, грабл҄еньмъ, грабл҄енмь, грабл҄еньмь, грабл҄енмъ, грабл҄енмь, грабл҄еномъ, грабл҄енамъграбл҄ен, грабл҄ень, грабл҄ен, грабл҄енмграбл҄енхъ, грабл҄еньхъ, грабл҄енхь, грабл҄еньхь, грабл҄енхъ, грабл҄енхьграбл҄ен, грабл҄еньграбл҄еню, грабл҄енѹ, грабл҄енью
NnDu
грабл҄енма, грабл҄еньма, грабл҄енма, грабл҄енма
грабл҄ень -ꙗ ср Грабеж, ограбване, лишаване от нещо да бꙑ кто бв ѹгодлъ.  остлъ отъ всеѧ скврънꙑ дшѫ своѭ.  отъ прѣльст мра сего.  всего грабьньꙗ  пожеланьꙗ мѣню С 570.23—24 по мнѡгꙑхꙿ же  раꙁлнꙑхь мѣстѡⷯ, мнѡгꙑ  бессльнꙑ х͠ва рад сповѣданїа, раꙁлнꙑмь прѣдасть мѹкамь прѣлѹкаваго дїавола прѣсквръннꙑ ѹенкь • блѹдовѡмꙿ же  хꙑщенїѡмь, ѹбїствѡмꙿ же  граблнїѡⷨ себе въдасть Конст. 428r.37. Изч С грабьнь Нвб грабление остар ВА грабение остар ОА ВА НГер РБЕ грабене ОА ВА АР РБЕ ДА Срв Грабляне МИ Грабяне МИ ЙЗ,Зас Граблев ФИ СтИл,РЛФИ