Исторически речник
грабт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
грабтграблѭ, граблѧ, грабѧ, грабьѭ, граблюграбшграбтъ, грабть, грабтграбмъ, грабмь, грабм, грабмограбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
грабѧтъ, грабѧть, грабѧтграбвѣграбтаграбтеграбграб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
грабмъ, грабмь, грабмграбтеграбвѣграбтаграбхъ, грабхь, грабхграб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
грабграбхомъ, грабхомь, грабхом, грабхмꙑграбстеграбшѧ, грабшѫ, грабша, грабше, грабхѫграбховѣграбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
грабстеграблѧахъ, граблѧхъ, грабѧхъ, граблѧахь, граблѧхь, грабѧхь, граблѧах, граблѧх, грабѧхграблѧаше, граблѧше, грабѧшеграблѧаше, граблѧше, грабѧшеграблѧахомъ, граблѧхомъ, грабѧхомъ, граблѧахомь, граблѧхомь, грабѧхомь, граблѧахом, граблѧхом, грабѧхомграблѧасте, граблѧсте, грабѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
граблѧахѹ, граблѧхѹ, грабѧхѹграблѧаховѣ, граблѧховѣ, грабѧховѣграблѧаста, граблѧста, грабѧстаграблѧасте, граблѧсте, грабѧсте
грабт -граблѭ -грабш несв 1. Грабя, ограбвам, заграбвам павьлъ повелѣ. да не наслꙗм рее бѫдемъ отъ сотонꙑ.  грабм С 527.6 къ съмрьт мраꙁьнѣ дѣахѫ. ꙗкоже се богатъство грабт С 90.18 Образно. ꙇ жден трѧсавцѭ сѭ. отъ раба твоего сего. сѫщѭѭ подъбънѫ бѣсѹ. емлѭщѭѭ на врѣмена. ѣко  бѣсъ. грабѧщѭ водѫ. трѧсѫщѭѭ вѣлцеѭ. вь тѣлес его СЕ 44b 23 2. Прич. сег. деят. като същ. грабѧ м ед ὁ ἁρπάζων Човек, който граби, ограбва вдш л ꙗко не тъьѭ грабꙙ  лхомлꙙ. н же ꙁълаꙗ творꙙтъ. нъ же добра не твортъ мѫтъ сꙙ сетъноѭ мѫкоѭ С 378.5 Изч СЕ С Гр πλεονεκτέω διαρπαγή Нвб грабя ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА