Исторически речник
господьствь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
господьств, господеств, господъств, господств, господьствь, господествь, господъствь, господствьгосподьствꙗ, господествꙗ, господъствꙗ, господствꙗ, господьства, господества, господъства, господства, господьствьꙗ, господествьꙗ, господъствьꙗ, господствьꙗгосподьствю, господествю, господъствю, господствю, господьствѹ, господествѹ, господъствѹ, господствѹ, господьствью, господествью, господъствью, господствьюгосподьствмь, господъствмь, господствмь, господьствьмь, господъствьмь, господствьмь, господьствмъ, господъствмъ, господствмъ, господьствьмъ, господъствьмъ, господствьмъ, господьствмь, господъствмь, господствмь, господьствмъ, господъствмъ, господствмъгосподьств, господъств, господств, господьствь, господъствь, господствь, господьств, господъств, господствгосподьствꙗ, господествꙗ, господъствꙗ, господствꙗ, господьства, господества, господъства, господства, господьствьꙗ, господествьꙗ, господъствьꙗ, господствьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
господьств, господъств, господств, господьствь, господъствь, господствь, господьстве, господъстве, господстве, господствгосподьствмъ, господъствмъ, господствмъ, господьствьмъ, господъствьмъ, господствьмъ, господьствмь, господъствмь, господствмь, господьствьмь, господъствьмь, господствьмь, господьствмъ, господъствмъ, господствмъ, господьствмь, господъствмь, господствмьгосподьств, господъств, господств, господьствь, господъствь, господствь, господьств, господъств, господствгосподьствхъ, господъствхъ, господствхъ, господьствьхъ, господъствьхъ, господствьхъ, господьствхь, господъствхь, господствхь, господьствьхь, господъствьхь, господствьхь, господьствхъ, господъствхъ, господствхъ, господьствхь, господъствхь, господствхьгосподьств, господъств, господств, господьствь, господъствь, господствь, господьств, господъств, господствгосподьствю, господествю, господъствю, господствю, господьствѹ, господествѹ, господъствѹ, господствѹ, господьствью, господествью, господъствью, господствью
NnDu
господьствма, господъствма, господствма, господьствма, господъствма, господствма, господьствма, господъствма, господствма
господьствь -ꙗ ср мн Един от деветте ангелски чина [първият от втората триада в йерархичната подредба], господства аћл ꙇ архћл. прѣстол ꙇ гдествѣ. властел ꙇ дръжавꙑ. ꙇ слꙑ. многораꙁльн херовм. егоже трепѭещѭтъ [!] нбса. ꙁемⷧѣ  море СЕ 45b 20—21 дьнесь же ... съходтъ на ада  на сьмрьть ... тꙑсѫштꙙ тꙑсѫштам. мꙑ агг҄елъ  арханг҄елъ. власт владꙑьств. господьств слъ  прѣстолъ С 463.18 аг͠гел, архаг͠гел, престол, господьствїѧ, наала  власт, слꙑ страшнꙑѧ, многоот Херѹвм  шестокрꙑлнї Серафїм Яков 321.25. СЕ С господьств господеств Нвб господствие остар ВА Срв господство