Исторически речник
господьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
господьскъ, господьскьгосподьскагосподьскѹгосподьскъ, господьскьгосподьскагосподьскомь, господьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
господьсцѣгосподьскъгосподьсцгосподьскъ, господьскьгосподьскомъ, господьскомьгосподьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
господьскꙑгосподьсцѣхъ, господьсцѣхьгосподьскагосподьскѹгосподьскомагосподьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
господьскагосподьскѹгосподьскогосподьскагосподьскомь, господьскомъгосподьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
господьскагосподьскъ, господьскьгосподьскомъ, господьскомьгосподьскꙑгосподьскꙑгосподьсцѣхъ, господьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
господьсцѣгосподьскѹгосподьскомагосподьскагосподьскꙑ, господьскѫгосподьсцѣ, господьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
господьскѫ, господьскѹгосподьскоѭ, господьскоѫ, господьскоѧ, господьскоюгосподьсцѣ, господьстѣгосподьскꙑгосподьскъ, господьскьгосподьскамъ, господьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
господьскꙑгосподьскамгосподьскахъ, господьскахьгосподьсцѣ, господьстѣгосподьскѹгосподьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
господьскꙑ, господьскꙑ, господьскогосподьскаго, господьскаего, господьскааго, господьскаго, господьского, господьскога, господьскгогосподьскѹмѹ, господьскѹемѹ, господьскѹѹмѹ, господьскѹмѹ, господьскоомѹ, господьскомѹ, господьскоѹмѹ, господьскмѹгосподьскꙑ, господьскꙑ, господьскогосподьскаго, господьскаего, господьскааго, господьскаго, господьского, господьскога, господьскгогосподьскꙑмь, господьскꙑмь, господьскꙑмъ, господьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
господьсцѣмь, господьсцѣемь, господьсцѣѣмь, господьсцѣамь, господьсцѣмь, господьсцѣмъ, господьсцѣемъ, господьсцѣѣмъ, господьсцѣамъ, господьсцѣмъ, господьскомь, господьскомъгосподьскꙑ, господьскꙑ, господьскогосподьсцгосподьскꙑхъ, господьскꙑхъ, господьскꙑхь, господьскꙑхь, господьсцѣхъ, господьсцѣхьгосподьскꙑмъ, господьскꙑмъ, господьскꙑмь, господьскꙑмь, господьсцѣмъ, господьсцѣмьгосподьскꙑѧ, господьскꙑꙗ, господьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
господьскꙑм, господьскꙑмгосподьскꙑхъ, господьскꙑхъ, господьскꙑхь, господьскꙑхьгосподьскаꙗ, господьскаа, господьскаѣгосподьскѹю, господьскоюгосподьскꙑма, господьскꙑмагосподьско, господьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
господьскаго, господьскаего, господьскааго, господьскаго, господьского, господьскога, господьскгогосподьскѹмѹ, господьскѹемѹ, господьскѹѹмѹ, господьскѹмѹ, господьскоомѹ, господьскомѹ, господьскоѹмѹ, господьскмѹгосподьско, господьскоегосподьскаго, господьскаего, господьскааго, господьскаго, господьского, господьскога, господьскгогосподьскꙑмь, господьскꙑмь, господьскꙑмъ, господьскꙑмъгосподьсцѣмь, господьсцѣемь, господьсцѣѣмь, господьсцѣамь, господьсцѣмь, господьсцѣмъ, господьсцѣемъ, господьсцѣѣмъ, господьсцѣамъ, господьсцѣмъ, господьскомь, господьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
господьско, господьскоегосподьскаꙗ, господьскаа, господьскаѣ, господьскаѧгосподьскꙑхъ, господьскꙑхъ, господьскꙑхь, господьскꙑхь, господьсцѣхъ, господьсцѣхьгосподьскꙑмъ, господьскꙑмъ, господьскꙑмь, господьскꙑмь, господьсцѣмъ, господьсцѣмьгосподьскаꙗ, господьскаа, господьскаѣ, господьскаѧгосподьскꙑм, господьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
господьскꙑхъ, господьскꙑхъ, господьскꙑхь, господьскꙑхьгосподьсцѣгосподьскѹю, господьскоюгосподьскꙑма, господьскꙑмагосподьскаꙗ, господьскаа, господьскаѣ, господьскаѧгосподьскꙑѧ, господьскꙑꙗ, господьскѫѭ, господьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
господьсцѣ, господьстѣ, господьскогосподьскѫѭ, господьскѹю, господьскоѭ, господьскоюгосподьскѫѭ, господьскоѫ, господьскоѧ, господьскоюгосподьсцѣ, господьстѣгосподьскꙑѧ, господьскꙑꙗ, господьскꙑегосподьскꙑхъ, господьскꙑхъ, господьсцѣхъ, господьстѣхъ, господьскꙑхь, господьскꙑхь, господьсцѣхь, господьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
господьскꙑмъ, господьскꙑмъ, господьсцѣмъ, господьстѣмъ, господьскꙑмь, господьскꙑмь, господьсцѣмь, господьстѣмьгосподьскꙑѧ, господьскꙑꙗ, господьскꙑегосподьскꙑм, господьскꙑмгосподьскꙑхъ, господьскꙑхъ, господьскꙑхь, господьскꙑхьгосподьсцѣ, господьстѣгосподьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
господьскꙑма, господьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
господьскъ -ꙑ прил 1. Господен, на Господа, божи ева҇ⷸ н(а) ѹтрьⷩ҇ц въ прⷥ҇анⷦ҇ гдкъ А 158а 1 госпдьскѹ бо црствѹ не бѫдетъ коньца СЕ 2b 21—22 аште л вѣтъскꙑ се. а не вѣръно слꙑшіші. обліаѭтъ тѧ. недвжім пеаті. господьскѹмѹ порожденью хвѹ гробѹ К 14а 38 Срв. С452.20  вдꙙ смокве. прѣжде господьска ꙁапрѣштенꙗ. проꙁꙙбъшѫ  свѣтьлѫ. а по господьстѣ ꙁапрѣштен.  дрꙙхло  сѹхо С 343.20 пон҄еже ѧꙁꙑкъ мже съподобьн бꙑхомъ. пльт въкꙋст господьскꙑ С 382.11 недвжм пеате. господьскааго погребенꙗ хрстосова гроба С 452.20 слꙑша господьстѣ ноꙁѣ въходꙙшт къ съвꙙꙁьн҄емъ С 468.3 же бѣаше вь само то господьстѣ црькв С 534.29  ꙁа єже родт се то въ г͠ьскꙑ недѣлнꙑ д͠нь, нарекоше ме  недѣлꙗ Нед. 605r.7. 2. Господен, Господски, в чест на Господа „Ꙗко въсе сѹботꙑ  недел  госпѡдскꙑе праꙁнкꙑ  в͠ї д(ь)нїй Хрстова рождьства подобнѣ  юже по пасцѣ д(ь)н даже до въсѣхь светꙑхь не прѣкланꙗт колѣна въ молтвахь, нъ тъїю просто поклоннїа творт повъсемѹ Кипр. 231.21. 3. Като същ. господьскаꙗ ср мн τὰ τῆς αὐϑεντίας Божествените, небесните, духовните дела, неща въера (.)лътьскаа. а дьнесь господьскаꙗ дѣѩ (.)ъера скаа. а дьнесь бжствьнаа дѣетъ К 13а 22 Срв. С449.23 4. Като същ. господьско ср ед τὰ δεσποτικά Господарското оньде бо бѭштааго  пꙗнааго  господьско трошꙙштааго  погѹбьꙗѭштааго мѫтъ С 370.23 анг҄елъ господьскъ ἀρχάγγελος Архангел пакꙑ ꙁаклнаѭ васъ. въ імѧ га нашего сха. ѣко аћл гдьсц. мхалъ гавьрлъ. ѹрлъ. рафалъ СЕ 59b 4—5 А СЕ К С Гр δεσποτικός τοῦ δεσπότου κυριακός τοῦ κυρίου Нвб господски остар ОА ВА НТ Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА господский остар НГер