Исторически речник
господꙑн҄  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
господꙑн҄, господꙑн҄ꙗ, господꙑн҄ѣгосподꙑн҄ѧ, господꙑн҄егосподꙑн҄господꙑн҄ѭ, господꙑн҄ѧ, господꙑн҄югосподꙑн҄еѭ, господꙑн҄еѫ, господꙑн҄҄еѧ, господꙑн҄еюгосподꙑн҄
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
господꙑн҄господꙑн҄ѧ, господꙑн҄҄егосподꙑн҄ьгосподꙑн҄ꙗмъ, господꙑн҄ѣмъ, господꙑн҄ꙗмь, господꙑн҄ѣмьгосподꙑн҄ꙗм, господꙑн҄ѣмгосподꙑн҄ꙗхъ, господꙑн҄ѣхъ, господꙑн҄ꙗхь, господꙑн҄ѣхь
NfOuNfGuNfDu
господꙑн҄господꙑн҄югосподꙑн҄ꙗма, господꙑн҄ѣма
господꙑн҄ ж Господарка, владетелка вдѣвъш же господꙑн села того бꙑвъше ѹдо. вѣрова гѹ съ вьсѣмь домомъ свомъ С 18.23 Изч С Гр δέσποινα Нвб Срв господарка ОА господарица диал остар ВА РБЕ ДА