Исторически речник
господа  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
господагосподꙑ, господѫгосподѣгосподѫ, господѹгосподоѭ, господоѫ, господоѧ, господоюгосподѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
господогосподꙑгосподъ, господьгосподамъ, господамьгосподамгосподахъ, господахь
NfOuNfGuNfDu
господѣгосподѹгосподама
господа -ꙑ ж Странноприемница обꙁа ꙗꙁвꙑ его ... въꙁъмъ же і на скотъ своі. прведе же і въ господѫ.  прлежаше емь.  на ѹтрꙗ ... вьꙁъмъ в҃ пѣнꙁа. дастъ гостьнкѹ.  рее прлеж емь СК Лк 10.34 Изч СК Гр πανδοχεῖον Нвб Ø