Исторически речник
горьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
горьнъ, горьньгорьнагорьнѹгорьнъ, горьньгорьнагорьномь, горьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
горьнѣгорьне, горьнꙑгорьнгорьнъ, горьньгорьномъ, горьномьгорьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
горьнꙑгорьнѣхъ, горьнѣхьгорьнагорьнѹгорьномагорьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
горьнагорьнѹгорьногорьнагорьномь, горьномъгорьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
горьнагорьнъ, горьньгорьномъ, горьномьгорьнагорьнꙑгорьнѣхъ, горьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
горьнѣгорьнѹгорьномагорьнагорьнꙑ, горьнѫгорьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
горьнѫ, горьнѹгорьноѭ, горьноѫ, горьноѧ, горьноюгорьнѣгорьнꙑгорьнъ, горьньгорьнамъ, горьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
горьнꙑгорьнамгорьнахъ, горьнахьгорьнѣгорьнѹгорьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
горьнꙑ, горьнꙑ, горьногорьнаго, горьнаего, горьнааго, горьнаго, горьного, горьнога, горьнгогорьнѹмѹ, горьнѹемѹ, горьнѹѹмѹ, горьнѹмѹ, горьноомѹ, горьномѹ, горьноѹмѹ, горьнмѹгорьнꙑ, горьнꙑ, горьногорьнаго, горьнаего, горьнааго, горьнаго, горьного, горьнога, горьнгогорьнꙑмь, горьнꙑмь, горьнꙑмъ, горьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
горьнѣмь, горьнѣемь, горьнѣѣмь, горьнѣамь, горьнѣмь, горьнѣмъ, горьнѣемъ, горьнѣѣмъ, горьнѣамъ, горьнѣмъ, горьномь, горьномъгорьнꙑ, горьнꙑ, горьногорьнгорьнꙑхъ, горьнꙑхъ, горьнꙑхь, горьнꙑхь, горьнѣхъ, горьнѣхьгорьнꙑмъ, горьнꙑмъ, горьнꙑмь, горьнꙑмь, горьнѣмъ, горьнѣмьгорьнꙑѧ, горьнꙑꙗ, горьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
горьнꙑм, горьнꙑмгорьнꙑхъ, горьнꙑхъ, горьнꙑхь, горьнꙑхьгорьнаꙗ, горьнаа, горьнаѣгорьнѹю, горьноюгорьнꙑма, горьнꙑмагорьно, горьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
горьнаго, горьнаего, горьнааго, горьнаго, горьного, горьнога, горьнгогорьнѹмѹ, горьнѹемѹ, горьнѹѹмѹ, горьнѹмѹ, горьноомѹ, горьномѹ, горьноѹмѹ, горьнмѹгорьно, горьноегорьнаго, горьннаего, горьнааго, горьнаго, горьного, горьнога, горьнгогорьнꙑмь, горьнꙑмь, горьнꙑмъ, горьнꙑмъгорьнѣмь, горьнѣемь, горьнѣѣмь, горьнѣамь, горьнѣмь, горьнѣмъ, горьнѣемъ, горьнѣѣмъ, горьнѣамъ, горьнѣмъ, горьномь, горьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
горьно, горьноегорьнаꙗ, горьнаа, горьнаѣ, горьнаѧгорьнꙑхъ, горьнꙑхъ, горьнꙑхь, горьнꙑхь, горьнѣхъ, горьнѣхьгорьнꙑмъ, горьнꙑмъ, горьнꙑмь, горьнꙑмь, горьнѣмъ, горьнѣмьгорьнаꙗ, горьнаа, горьнаѣ, горьнаѧгорьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
горьнꙑхъ, горьнꙑхъ, горьнꙑхь, горьнꙑхьгорьнѣгорьнѹю, горьноюгорьнꙑма, горьнꙑмагорьнаꙗ, горьнаа, горьнаѣ, горьнаѧгорьнꙑѧ, горьнꙑꙗ, горьнѫѭ, горьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
горьнѣ, горьногорьнѫѭ, горьнѹю, горьноѭ, горьноюгорьнѫѭ, горьноѫ, горьноѧ, горьноюгорьнѣгорьнꙑѧ, горьнꙑꙗ, горьнꙑегорьнꙑхъ, горьнꙑхъ, горьнѣхъ, горьнꙑхь, горьнꙑхь, горьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
горьнꙑмъ, горьнꙑмъ, горьнѣмъ, горьнꙑмь, горьнꙑмь, горьнѣмьгорьнꙑѧ, горьнꙑꙗ, горьнꙑегорьнꙑм, горьнꙑмгорьнꙑхъ, горьнꙑхъ, горьнꙑхь, горьнꙑхьгорьнѣгорьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
горьнꙑма, горьнꙑмагорьнѣ, горьнѣшгорьнѣшагорьнѣшѹ, горьнѣшюгорьнѣгорьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
горьнѣшемь, горьнѣшемъгорьнѣшгорьнѣгорьнѣше, горьнѣшгорьнѣшь, горьнѣшъгорьнѣшемъ, горьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
горьнѣшѧгорьнѣшгорьнѣшхъ, горьнѣшхьгорьнѣшагорьнѣшѹ, горьнѣшюгорьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
горьнѣе, горьнѣ, горьнѣшегорьнѣшагорьнѣшѹ, горьнѣшюгорьнѣе, горьнѣ, горьнѣшегорьнѣшагорьнѣшемь, горьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
горьнѣшгорьнѣе, горьнѣгорьнѣша, горьнѣшгорьнѣшь, горьнѣшъгорьнѣшемъ, горьнѣшемьгорьнѣша, горьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
горьнѣшгорьнѣшхъ, горьнѣшхьгорьнѣшгорьнѣшѹ, горьнѣшюгорьнѣшемагорьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
горьнѣшѧ, горьнѣшѫ, горьнѣшегорьнѣшгорьнѣшѫ, горьнѣшѧ, горьнѣшѹгорьнѣшеѭ, горьнѣшеѫ, горьнѣшеѧ, горьнѣшеюгорьнѣшгорьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
горьнѣшѧ, горьнѣшѫ, горьнѣшегорьнѣшь, горьнѣшъгорьнѣшамъ, горьнѣшамьгорьнѣшѧ, горьнѣше, горьнѣшѫгорьнѣшамгорьнѣшахъ, горьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
горьнѣшгорьнѣшѹ, горьнѣшюгорьнѣшамагорьнѣ, горьнѣшгорьнѣшаго, горьнѣшаего, горьнѣшааго, горьнѣшагогорьнѣшѹмѹ, горьнѣшѹемѹ, горьнѣшѹѹмѹ, горьнѣшѹмѹ, горьнѣшюмѹ, горьнѣшюемѹ, горьнѣшюѹмѹ, горьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
горьнѣгорьнѣшаго, горьнѣшаего, горьнѣшааго, горьнѣшагогорьнѣшмь, горьнѣшмь, горьнѣшмъ, горьнѣшмъгорьнѣшмь, горьнѣшмь, горьнѣшмъ, горьнѣшмъгорьнѣгорьнѣше, горьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
горьнѣшхъ, горьнѣшхъ, горьнѣшхь, горьнѣшхьгорьнѣшмъ, горьнѣшмъ, горьнѣшмьгорьнѣшѧѧ, горьнѣшее, горьнѣшѫѫгорьнѣшм, горьнѣшмгорьнѣшхъ, горьнѣшхъ, горьнѣшхьгорьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
горьнѣшѹю, горьнѣшююгорьнѣшма, горьнѣшмагорьнѣе, горьнѣ, горьнѣшее, горьнѣшегорьнѣшаго, горьнѣшаего, горьнѣшааго, горьнѣшагогорьнѣшѹмѹ, горьнѣшѹемѹ, горьнѣшѹѹмѹ, горьнѣшѹмѹ, горьнѣшюмѹ, горьнѣшюемѹ, горьнѣшюѹмѹ, горьнѣшюмѹгорьнѣе, горьнѣ, горьнѣшее, горьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
горьнѣшаго, горьнѣшаего, горьнѣшааго, горьнѣшагогорьнѣшмь, горьнѣшмь, горьнѣшмъ, горьнѣшмъгорьнѣшмь, горьнѣшмь, горьнѣшмъ, горьнѣшмъгорьнѣе, горьнѣ, горьнѣшее, горьнѣшегорьнѣшаꙗ, горьнѣшаѣ, горьнѣшаѧгорьнѣшхъ, горьнѣшхъ, горьнѣшхь, горьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
горьнѣшмъ, горьнѣшмъ, горьнѣшмьгорьнѣшаꙗ, горьнѣшаѣ, горьнѣшаѧгорьнѣшм, горьнѣшмгорьнѣшхъ, горьнѣшхъ, горьнѣшхьгорьнѣшгорьнѣшѹю, горьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
горьнѣшма, горьнѣшмагорьнѣшꙗ, горьнѣшѣ, горьнѣшаꙗгорьнѣшѧѧ, горьнѣшѧѩ, горьнѣшѫѫ, горьнѣшаѧ, горьнѣшее, горьнѣшеѥгорьнѣшгорьнѣшѫѫ, горьнѣшѫѭ, горьнѣшѧѧ, горьнѣшѧѩ, горьнѣшююгорьнѣшѫѫ, горьнѣшѫѭ, горьнѣшѧѧ, горьнѣшѧѩ, горьнѣшюю, горьнѣшеѭ, горьнѣшеѫ, горьнѣшеѧ, горьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
горьнѣшгорьнѣшꙗ, горьнѣшѣгорьнѣшѧѧ, горьнѣшѧѩ, горьнѣшѫѫ, горьнѣшаѧ, горьнѣшее, горьнѣшеѥгорьнѣшхъ, горьнѣшхъ, горьнѣшхь, горьнѣшхьгорьнѣшмъ, горьнѣшмъ, горьнѣшмь, горьнѣшмьгорьнѣшѧѧ, горьнѣшѧѩ, горьнѣшѫѫ, горьнѣшаѧ, горьнѣшее, горьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
горьнѣшм, горьнѣшмгорьнѣшхъ, горьнѣшхъ, горьнѣшхь, горьнѣшхьгорьнѣшгорьнѣшѹю, горьнѣшююгорьнѣшма, горьнѣшма
горьнъ -ꙑ прил Планински, стръмен он же вдѣвъше старость мѹ порѫгашꙙ сꙙ  обѣшташꙙ сꙙ. ѹпꙿваѭште кон҄ьскꙑмъ ходомъ.  голѣньм свом. глаголаахѫ бо дрѹгъ къ дрꙋгѹ. ꙗко не матъ дот мѣста. до етꙑрь дьнї. како бо матъ сътръпѣт толкъ пѫть. бѣдꙿнѹ сѫштѹ  горънѹ С 31.10—11 Изч С Нвб горен диал ОА ВА РБЕ ДА