Исторически речник
горьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
горънца, горьнца, горнцагорьнцѧ, горънцѧ, горьнцѫ, горънцѫ, горънцꙑ, горьнцꙑ, горьнце, горънце, горнцѧ, горнцѫ, горнце, горнцꙑгорънц, горьнц, горнцгорънцѫ, горьнцѫ, горънцѹ, горьнцѹ, горнцѫ, горнцѹгорънцеѭ, горьнцеѭ, горънцеѫ, горьнцеѫ, горънцеѧ, горьнцеѧ, горънцею, горьнцею, горнцеѭ, горнцеѫ, горнцеюгорънц, горьнц, горнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
горънце, горьнцегорьнцѧ, горънцѧ, горьнцѫ, горънцѫ, горънцꙑ, горьнцꙑ, горьнце, горънце, горнцѧ, горнцѫ, горнце, горнцꙑгорънць, горьнць, горънцъ, горьнцъ, горнцъгорънцамъ, горьнцамъ, горънцамь, горьнцамь, горнцамьгорънцам, горьнцам, горнцамгорънцахъ, горьнцахъ, горънцахь, горьнцахь, горнцахь
NfOuNfGuNfDu
горънц, горьнц, горнцгорьнцю, горънцю, горьнцѹ, горънцѹ, горнцѹгорьнцама, горънцама, горнцама
горьнца ж Стая на горен етаж, горница і тъ вама покажетъ горьнцѫ велѭ. постъланѫ готовѫ. тѹ ѹготовата намъ М Мк 14.15 З. Срв.Лк 22.12 М З спльн же сꙙ вьсе то мѣсто.  въсход  горьнцꙙ. елнъ  ждовъ С 125.28—29 х͠с ѹбо танꙿство д͠хѻвнꙑе слѹжбꙑ влⷣнꙗго тѣла  крьве, по цр͠кваⷯ не прѣдасть , нь на гѻрнц ѻбще  на трапеꙁѣ ѻбꙿще ИМ 169v.23. Изч М З С Гр ἀνάγαιον ὑπερῷον ὑπερῴη Нвб горница диал поет ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА