Исторически речник
горьн҄  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
------
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
------
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
------
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
------
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
------
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
------
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
------
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
------
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
горьн҄ь, горьн҄, горьн҄е, горьн҄горьн҄ꙗго, горьн҄ꙗего, горьн҄ꙗаго, горьн҄ꙗго, горьн҄его, горьн҄ега, горьн҄ѣго, горьн҄ѣего, горьн҄ѣаго, горьн҄ѣго, горьн҄ѧго, горьн҄ѧего, горьн҄ѧаго, горьн҄ѧго, горьн҄гогорьн҄юмѹ, горьн҄юемѹ, горьн҄юѹмѹ, горьн҄ююмѹ, горьн҄юмѹ, горьн҄емѹ, горьн҄мѹгорьн҄ь, горьн҄, горьн҄е, горьн҄горьн҄ꙗго, горьн҄ꙗего, горьн҄ꙗаго, горьн҄ꙗго, горьн҄его, горьн҄ега, горьн҄ѣго, горьн҄ѣего, горьн҄ѣаго, горьн҄ѣго, горьн҄ѧго, горьн҄ѧего, горьн҄ѧаго, горьн҄ѧго, горьн҄гогорьн҄мь, горьн҄мь, горьн҄мъ, горьн҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
горьн҄мь, горьн҄мь, горьн҄мъ, горьн҄мъ, горьн҄емь, горьн҄емъ, горьн҄ѣмь, горьн҄ѣмъгорьн҄ь, горьн҄, горьн҄е, горьн҄горьн҄, горьн҄горьн҄хъ, горьн҄хъ, горьн҄хь, горьн҄хьгорьн҄мъ, горьн҄мъ, горьн҄мь, горьн҄мьгорьн҄ѧѧ, горьн҄ѩѧ, горьн҄ѧѩ, горьн҄ꙗѧ, горьн҄ѧꙗ, горьн҄ꙗꙗ, горьн҄ꙗа, горьн҄ее, горьн҄е, горьн҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
горьн҄м, горьн҄мгорьн҄хъ, горьн҄хъ, горьн҄хь, горьн҄хьгорьн҄ꙗꙗ, горьн҄ѣꙗ, горьн҄ꙗа, горьн҄ѣа, горьн҄ѣѣ, горьн҄ѧѧгорьн҄ююгорьн҄ма, горьн҄магорьн҄е, горьн҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
горьн҄ꙗго, горьн҄ꙗего, горьн҄ꙗаго, горьн҄ꙗго, горьн҄его, горьн҄ега, горьн҄ѣго, горьн҄ѣего, горьн҄ѣаго, горьн҄ѣго, горьн҄ѧго, горьн҄ѧего, горьн҄ѧаго, горьн҄ѧго, горьн҄гогорьн҄юмѹ, горьн҄юемѹ, горьн҄юѹмѹ, горьн҄ююмѹ, горьн҄юмѹ, горьн҄емѹ, горьн҄мѹгорьн҄е, горьн҄еегорьн҄ꙗго, горьн҄ꙗего, горьн҄ꙗаго, горьн҄ꙗго, горьн҄его, горьн҄ега, горьн҄ѣго, горьн҄ѣего, горьн҄ѣаго, горьн҄ѣго, горьн҄ѧго, горьн҄ѧего, горьн҄ѧаго, горьн҄ѧго, горьн҄гогорьн҄мь, горьн҄мь, горьн҄мъ, горьн҄мъгорьн҄мь, горьн҄мь, горьн҄мъ, горьн҄мъ, горьн҄емь, горьн҄емъ, горьн҄ѣмь, горьн҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
горьн҄е, горьн҄еегорьн҄ꙗꙗ, горьн҄ꙗа, горьн҄ꙗѧ, горьн҄ѧѧ, горьн҄ѣꙗ, горьн҄ѣа, горьн҄ѣѣгорьн҄хъ, горьн҄хъ, горьн҄хь, горьн҄хьгорьн҄мъ, горьн҄мъ, горьн҄мь, горьн҄мьгорьн҄ꙗꙗ, горьн҄ꙗа, горьн҄ꙗѧ, горьн҄ѧѧ, горьн҄ѣꙗ, горьн҄ѣа, горьн҄ѣѣгорьн҄м, горьн҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
горьн҄хъ, горьн҄хъ, горьн҄хь, горьн҄хьгорьн҄горьн҄ююгорьн҄ма, горьн҄магорьн҄ꙗꙗ, горьн҄ꙗа, горьн҄ѣꙗ, горьн҄ѣа, горьн҄ѣѣ, горьн҄ѧѧгорьн҄ѧѧ, горьн҄ѩѧ, горьн҄ее, горьн҄ѥѥ, горьн҄еѥ, горьн҄ꙗѧ, горьн҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
горьн҄, горьн҄егорьн҄ѭѭ, горьн҄еѭ, горьн҄ѧѧ, горьн҄ѩѧ, горьн҄ююгорьн҄еѭ, горьн҄еѫ, горьн҄ѥѭ, горьн҄ѥѫ, горьн҄ѭѭ, горьн҄еѧ, горьн҄ею, горьн҄ѥѧ, горьн҄ѥюгорьн҄, горьн҄ѣгорьн҄ѧѧ, горьн҄ѩѧ, горьн҄ее, горьн҄ѥѥ, горьн҄еѥ, горьн҄ꙗѧ, горьн҄ѧгорьн҄хъ, горьн҄хъ, горьн҄хь, горьн҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
горьн҄мъ, горьн҄мъ, горьн҄мь, горьн҄мьгорьн҄ѧѧ, горьн҄ѩѩ, горьн҄ѩѧ, горьн҄ꙗѧ, горьн҄ѭѭ, горьн҄ее, горьн҄ѥе, горьн҄ѧгорьн҄м, горьн҄мгорьн҄хъ, горьн҄хъ, горьн҄хь, горьн҄хьгорьн҄горьн҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
горьн҄ма, горьн҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
горьн҄ прил 1. Който е разположен на високо място, горен слꙑшмъ сѫшта нѣкого въ горн҄їхъ странахъ менемь конона ... о н҄емже глагол҄ѫтъ велка ѹдеса бꙑваѭтъ отъ н҄его С 45.28  ѹслꙑшавъ. ꙗко вьс град мъ  мѣста пае нѣхъ ѧꙁꙑкъ бѣсꙑ мѫтъ ... хотѣаше т къ горьн҄їмъ мѣстомъ С 24.10 горьнꙗꙗ ж ед ὀρεινή Планински места, планини  бъⷭ҇ на въсѣх страхъ. жвѫщхъ окрстъ  въ вꙿсе горнї юдестѣ. повѣдаем бѣахѫ въс гл сі А Лк 1.65 2. Висш бо жꙁнь горнꙗго ст(ь)ства любꙑ ст(ь). понже доброе любмо ст(ь) въсакѡ бѣдещїмь І Никод. 219.29. І Никод. 219.29. ювꙿстьвь ѹта се ѹма бестрастїемь, склабш се красотою, не ѹкрадена бꙑсть желанїемь, кь желанїю же горнемѹ дѹшевное вьперающ мѹдрованїе Теоф. 268.17. 3. Като същ. горьн҄ м мн οἱ ἄνω Небесните жители сего дѣлꙗ горьн ꙁемьно съпасен проповѣдаѭште поꙗхѫ. стъ стъ стъ гь саваѡѳъ. спльнь небо  вьса ꙁемьꙗ славꙑ го С 322.7 Висините, висшите неща Егда бо дѹша ѹпот се въ бож(ь)ствнхь псанхь  въсако къ горнмь подвгнет желанїе. абїе лъгꙿкꙑма крлома въсходть къ добродѣтѣлй вꙑсотѣ І Никод. 205.12. Ѹжасн се небо ѡ семь, горнꙗа  долѹ  правда беꙁаконїе Антим 249.2. горьн҄ ерѹсалмъ ἡ ἄνω ᾿Ιερουσαλήμ Горният Ерусалим, небето, небесните селения [образно] не долѹ глꙙда. нъ горьнꙗго ерѹсалма. небесъно мѣсто С 349.23 горьно отььство Небесата, мястото на праведниците елма же прѣдрееннаа въсѣ долѹ оставль, горнемѹ вънмааше ѡтьствѹ, свободномѹ  беꙁбѣдномѹ  твръдомѹ,  въсѣцѣмь обраꙁомь тъщаше сѧ ѡбщааго постгнѫт ѡтца  съдѣтелѣ, нѫжда  нам ꙗже ѻ немъ ѡтѧст съповѣдат ЙР 7.5. горьно шьствь Път нагоре, към небесното царство Рад сего трѣбѹемь светꙑе аг͠гелꙑ не тъкмо ꙁдѣ, въ плът сѹще, нъ  по сходѣ нашемь, єже ѡт сѹдѹ, трѣбѹем тѣхь наставнкꙑ мѣт къ горнмѹ шъствїю І Никод. 209.21. На схь дръꙁають протвнꙑе слꙑ, о схь радѹют се, на схь наскакають ѡт въсхода же къ горнмѹ шъствїю І Никод. 214.9. Изч А С Гр ἀνώτερος ἀνατολικός Нвб горен ОА ВА Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА горни, горний ВА НГер МлБТР ЕтМл Срв Горен извор МИ Горна Брезница МИ Горни Богров МИ СНМБ Горна Арда МИ Горни Воден МИ Бм. в Р Горен МИ Горна река МИ ВК,Мя Горна клисура МИ Горна вода МИ БС,ЕРГ Горна Оряховица МИ ЙЗ,Зас