Исторически речник
гор҄есть [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
гор҄естьгор҄естгор҄естгор҄естьгор҄естьѭ, гор҄естѭ, гор҄естѫ, гор҄естѧ, гор҄естью, гор҄естюгор҄ест
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
гор҄естгор҄естгор҄есть, гор҄ест, гор҄естегор҄естьмъ, гор҄естемъ, гор҄естьмь, гор҄естемьгор҄естьм, гор҄естъм, гор҄естмгор҄естьхъ, гор҄естьхь, гор҄естехъ, гор҄естехь
NfOuNfGuNfDu
гор҄естгор҄естью, гор҄естю, гор҄естѹгор҄естьма, гор҄естъма, гор҄естма
гор҄есть - ж Горест, мъка, скръб емѹже клѩтвꙑ ѹста его плъна сѫтъ.  горест і лъсті. подъ ѩꙁꙑкомъ емѹ трѹдъ і боꙁⷧнⷺъ СП 9.28 Срв. С426.5 стротел҄ь вьсе твар ... ꙁбавꙙ въсѫ дшѫ клатꙙштѫ сꙙ въ горест даволовѣ С 143.17—18 блѫдьнца стъ сласть. сладъко т бесѣдѹтъ съпрьва. та въпѹштаѭшт. бесѣдоѭ горесть съмрътънѫѭ С 351.7 оцьта напонъ бꙑстъ.  не полъ въ того мѣста горесть С 474.9—10 Изч СП С Гр τὸ πικρόν πικρία Нвб го̀рест ОА ВА ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ