Исторически речник
гонѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гонѣтгонѣѭ, гонѣѫ, гонѣѧ, гонѣюгонѣш, гонѣешгонѣтъ, гонѣетъ, гонѣть, гонѣеть, гонѣт, гонѣетгонѣмъ, гонѣемъ, гонѣмь, гонѣемь, гонѣм, гонѣем, гонѣмо, гонѣемогонѣте, гонѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гонѣѭтъ, гонѣѫтъ, гонѣѧтъ, гонѣютъ, гонѣѭть, гонѣѫть, гонѣѧть, гонѣють, гонѣѭт, гонѣѫт, гонѣѧт, гонѣютгонѣвѣ, гонѣевѣгонѣта, гонѣетагонѣте, гонѣетегонѣгонѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гонѣмъ, гонѣмь, гонѣмгонѣтегонѣвѣгонѣтагонѣхъ, гонѣхь, гонѣхгонѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гонѣгонѣхомъ, гонѣхомь, гонѣхом, гонѣхмꙑгонѣстегонѣшѧ, гонѣшѫ, гонѣша, гонѣше, гонѣхѫгонѣховѣгонѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гонѣстегонѣахъ, гонѣхъ, гонѣахь, гонѣхь, гонѣах, гонѣхгонѣаше, гонѣшегонѣаше, гонѣшегонѣахомъ, гонѣхомъ, гонѣахомь, гонѣхомь, гонѣахом, гонѣхомгонѣашете, гонѣшете, гонѣасте, гонѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
гонѣахѫ, гонѣхѫ, гонѣахѹ, гонѣхѹгонѣаховѣ, гонѣховѣгонѣашета, гонѣшета, гонѣаста, гонѣстагонѣашете, гонѣшете, гонѣасте, гонѣсте
гонѣт -гонѣѭ -гонѣш несв Достатъчен съм хотѣхъ продльжт слово. нъ гонѣѭтъ  съвѣштанаꙗ С 423.22 кѫѭ прѣд поставьѭ словес трепеꙁѫ. ꙿто бѫдѫ люд селкꙑ гостꙙ. мже днъ хс гонѣтъ насꙑтт С 424.20 ВЗ л. ед. ч. или мн., в съчет. с лич. местоим. дат. м [т,  и под.]. Достатъчно ми [ти, ѝ и под.] е, стига ми [ти, ѝ и под.]. не гонѣшꙙ т прьвꙑхъ прьвꙑхъ пророкъ крьв. ѧже  досел крꙙтъ къ богѹ С 387.8—9 сълѹ же сꙙ дномѹ отъ н҄хъ носꙙштѹ копь сьрѣст женѫ ... нсоже обрѣтъ носꙙштѫ. роꙁвѣ брашьньца же  гонѣтъ на пѫт С 559.22 С Гр ἀρκέω ἐπαρκέω Нвб Срв гоня ОА ВА АК Бот НТ МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ