Исторически речник
гоноꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гоноꙁтгоножѫ, гоножѹгоноꙁшгоноꙁтъ, гоноꙁть, гоноꙁтгоноꙁмъ, гоноꙁмь, гоноꙁм, гоноꙁмогоноꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гоноꙁѧтъ, гоноꙁѧть, гоноꙁѧтгоноꙁвѣгоноꙁтагоноꙁтегоноꙁгоноꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гоноꙁмъ, гоноꙁмь, гоноꙁмгоноꙁтегоноꙁвѣгоноꙁтагоноꙁхъ, гоноꙁхь, гоноꙁхгоноꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гоноꙁгоноꙁхомъ, гоноꙁхомь, гоноꙁхом, гоноꙁхмꙑгоноꙁстегоноꙁшѧ, гоноꙁшѫ, гоноꙁша, гоноꙁше, гоноꙁхѫгоноꙁховѣгоноꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гоноꙁстегоножаахъ, гоножахъ, гоножаахь, гоножахь, гоножаах, гоноожахгоножааше, гоножашегоножааше, гоножашегоножаахомъ, гоножахомъ, гоножаахомь, гоножахомь, гоножаахом, гоножахомгоножаашете, гоножашете, гоножаасте, гоножасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
гоножаахѫ, гоножахѫ, гоножаахѹ, гоножахѹгоножааховѣ, гоножаховѣгоножаашета, гоножашета, гоножааста, гоножастагоножаашете, гоножашете, гоножаасте, гоножасте
гоноꙁт -гоножѫ -гоноꙁш св Спася, избавя съмотр колко сътвор да бꙑ го обратлъ. да бꙑ го гоноꙁлъ отъ того С 414.8 аште можеш отъпѹст . аште л не можеш самъ сꙙ гоноꙁ С 434.9 Изч С Гр διασώζω Нвб Ø