Исторически речник
гон҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
гон҄ен, гон҄еньгон҄енꙗ, гон҄ена, гон҄еньꙗгон҄еню, гон҄енѹ, гон҄еньюгон҄енмь, гон҄еньмь, гон҄енмъ, гон҄еньмъ, гон҄енмь, гон҄енмъгон҄ен, гон҄ень, гон҄енгон҄енꙗ, гон҄ена, гон҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
гон҄ен, гон҄ень, гон҄енегон҄енмъ, гон҄еньмъ, гон҄енмь, гон҄еньмь, гон҄енмъ, гон҄енмь, гон҄еномъ, гон҄енамъгон҄ен, гон҄ень, гон҄ен, гон҄енмгон҄енхъ, гон҄еньхъ, гон҄енхь, гон҄еньхь, гон҄енхъ, гон҄енхьгон҄ен, гон҄еньгон҄еню, гон҄енѹ, гон҄енью
NnDu
гон҄енма, гон҄еньма, гон҄енма, гон҄енма
гон҄ень -ꙗ ср Гонение, преследване не матъ же корене вь себѣ. нъ врѣмьнъно естъ. бꙑвъш же пеал  гоненю словесе рад. абье съблажнѣатъ сꙙ М Мт 13.21 З. Срв.Мк 4.17 М вь лѣтѣхъ лк҄нꙗ цра. бѣаше гон҄ен велко на крьстꙗнꙑ С 68.24—25 потомъ же съ пѡномъ сѫшт ѧта бꙑстъ. въ гон҄ен томь С 132.17 въ то же врѣмѧ гон҄енꙗ. обрѣтошꙙ сꙙ въ персьстѣ ꙁем С 255.10 гон҄ен бꙑстъ на црькв хрстосовꙑ.  на ътѫштꙙѧ вьседръжтелꙗ бобога (!) С 254.29 по мꙿноꙁѣ же врѣмен мнѫвъшѹ гон҄еню отъ беꙁаконънꙑхъ на крьстꙗнꙑ. поставшꙙ рмьꙗне црѣ менемь костантна С 539.13 Си̏ же въс нестовеще се на хрїстїанꙑ несътръпмо въꙁдвѕаахѹ гоннїе Конст. 425v.28. М З СЕ С Гр διωγμός гон҄ен Нвб го̀нене, гонѐние ОА ВА АК Бот НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ДА Срв гон ’хайка’ РРОДД