Исторически речник
голѣнь  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
голѣньголѣнголѣнголѣньголѣньѭ, голѣнѭ, голѣнѫ, голѣнѧ, голѣнью, голѣнюголѣн
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
голѣнголѣнголѣнь, голѣн, голѣнеголѣньмъ, голѣнемъ, голѣньмь, голѣнемьголѣньм, голѣнъм, голѣнмголѣньхъ, голѣньхь, голѣнехъ, голѣнехь
NfOuNfGuNfDu
голѣнголѣнью, голѣню, голѣнѹголѣньма, голѣнъма, голѣнма
голѣнь - ж Пищял, крак он же вдѣвъше старость мѹ порѫгашꙙ сꙙ  обѣшташꙙ сꙙ. ѹпꙿваѭште кон҄ьскꙑмъ ходомъ.  голѣньм свом С 31.6—7 прѣбт [прѣбват] голѣн κατάγνυμι τὰ σκέλη, κατακλάω Пречупя [пречупвам] пищялите на някого с цел ускоряване на насилствената смърт бѣ бо велкъ день тоѩ соботꙑ молшѧ плата да прѣбѭтъ голѣн хъ. ꙇ въꙁъмѫтъ ѩ М Йо 19.31 З А СК Б прдѫ же вон. і пръвоеѹмѹ прѣбшѧ голѣн. ꙇ дрѹгѹмѹ пропѧтѹмѹ съ нмь М Йо 19.32 З А СК Б ѣко вдѣшѧ  юже ѹмьрьшь. не прѣбшѧ емѹ голѣню М Йо 19.33 З А СК Б повелѣста ... дрꙿколꙿм ногꙑ хъ прѣбват ... гда же мъ прѣбваахѫ голѣн. прѣдаахѫ дшꙙ своѧ С 80.3 Изч М З А СК Б С Гр σκέ´λος Нвб голян, го̀лен остар ВА Дюв МлБТР ЕтМл РБЕ