Исторически речник
голъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
голъ, гольголаголѹголъ, гольголаголомь, голомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
голѣголе, голꙑголголъ, гольголомъ, голомьголꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
голꙑголѣхъ, голѣхьголаголѹголомаголо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
голаголѹгологолаголомь, голомъголѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
голаголъ, гольголомъ, голомьголаголꙑголѣхъ, голѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
голѣголѹголомаголаголꙑ, голѫголѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
голѫ, голѹголоѭ, голоѫ, голоѧ, голоюголѣголꙑголъ, гольголамъ, голамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
голꙑголамголахъ, голахьголѣголѹголама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
голꙑ, голꙑ, гологолаго, голаего, голааго, голаго, голого, голога, голгоголѹмѹ, голѹемѹ, голѹѹмѹ, голѹмѹ, голоомѹ, голомѹ, голоѹмѹ, голмѹголꙑ, голꙑ, гологолаго, голаего, голааго, голаго, голого, голога, голгоголꙑмь, голꙑмь, голꙑмъ, голꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
голѣмь, голѣемь, голѣѣмь, голѣамь, голѣмь, голѣмъ, голѣемъ, голѣѣмъ, голѣамъ, голѣмъ, голомь, голомъголꙑ, голꙑ, гологолголꙑхъ, голꙑхъ, голꙑхь, голꙑхь, голѣхъ, голѣхьголꙑмъ, голꙑмъ, голꙑмь, голꙑмь, голѣмъ, голѣмьголꙑѧ, голꙑꙗ, голꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
голꙑм, голꙑмголꙑхъ, голꙑхъ, голꙑхь, голꙑхьголаꙗ, голаа, голаѣголѹю, голоюголꙑма, голꙑмаголо, голое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
голаго, голаего, голааго, голаго, голого, голога, голгоголѹмѹ, голѹемѹ, голѹѹмѹ, голѹмѹ, голоомѹ, голомѹ, голоѹмѹ, голмѹголо, голоеголаго, голаего, голааго, голаго, голого, голога, голгоголꙑмь, голꙑмь, голꙑмъ, голꙑмъголѣмь, голѣемь, голѣѣмь, голѣамь, голѣмь, голѣмъ, голѣемъ, голѣѣмъ, голѣамъ, голѣмъ, голомь, голомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
голо, голоеголаꙗ, голаа, голаѣ, голаѧголꙑхъ, голꙑхъ, голꙑхь, голꙑхь, голѣхъ, голѣхьголꙑмъ, голꙑмъ, голꙑмь, голꙑмь, голѣмъ, голѣмьголаꙗ, голаа, голаѣ, голаѧголꙑм, голꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
голꙑхъ, голꙑхъ, голꙑхь, голꙑхьголѣголѹю, голоюголꙑма, голꙑмаголаꙗ, голаа, голаѣ, голаѧголꙑѧ, голꙑꙗ, голѫѭ, голꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
голѣ, гологолѫѭ, голѹю, голоѭ, голоюголѫѭ, голоѫ, голоѧ, голоюголѣголꙑѧ, голꙑꙗ, голꙑеголꙑхъ, голꙑхъ, голѣхъ, голꙑхь, голꙑхь, голѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
голꙑмъ, голꙑмъ, голѣмъ, голꙑмь, голꙑмь, голѣмьголꙑѧ, голꙑꙗ, голꙑеголꙑм, голꙑмголꙑхъ, голꙑхъ, голꙑхь, голꙑхьголѣголѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
голꙑма, голꙑмаголѣ, голѣшголѣшаголѣшѹ, голѣшюголѣголѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
голѣшемь, голѣшемъголѣшголѣголѣше, голѣшголѣшь, голѣшъголѣшемъ, голѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
голѣшѧголѣшголѣшхъ, голѣшхьголѣшаголѣшѹ, голѣшюголѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
голѣе, голѣ, голѣшеголѣшаголѣшѹ, голѣшюголѣе, голѣ, голѣшеголѣшаголѣшемь, голѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
голѣшголѣе, голѣголѣша, голѣшголѣшь, голѣшъголѣшемъ, голѣшемьголѣша, голѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
голѣшголѣшхъ, голѣшхьголѣшголѣшѹ, голѣшюголѣшемаголѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
голѣшѧ, голѣшѫ, голѣшеголѣшголѣшѫ, голѣшѧ, голѣшѹголѣшеѭ, голѣшеѫ, голѣшеѧ, голѣшеюголѣшголѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
голѣшѧ, голѣшѫ, голѣшеголѣшь, голѣшъголѣшамъ, голѣшамьголѣшѧ, голѣше, голѣшѫголѣшамголѣшахъ, голѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
голѣшголѣшѹ, голѣшюголѣшамаголѣ, голѣшголѣшаго, голѣшаего, голѣшааго, голѣшагоголѣшѹмѹ, голѣшѹемѹ, голѣшѹѹмѹ, голѣшѹмѹ, голѣшюмѹ, голѣшюемѹ, голѣшюѹмѹ, голѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
голѣголѣшаго, голѣшаего, голѣшааго, голѣшагоголѣшмь, голѣшмь, голѣшмъ, голѣшмъголѣшмь, голѣшмь, голѣшмъ, голѣшмъголѣголѣше, голѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
голѣшхъ, голѣшхъ, голѣшхь, голѣшхьголѣшмъ, голѣшмъ, голѣшмьголѣшѧѧ, голѣшее, голѣшѫѫголѣшм, голѣшмголѣшхъ, голѣшхъ, голѣшхьголѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
голѣшѹю, голѣшююголѣшма, голѣшмаголѣе, голѣ, голѣшее, голѣшеголѣшаго, голѣшаего, голѣшааго, голѣшагоголѣшѹмѹ, голѣшѹемѹ, голѣшѹѹмѹ, голѣшѹмѹ, голѣшюмѹ, голѣшюемѹ, голѣшюѹмѹ, голѣшюмѹголѣе, голѣ, голѣшее, голѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
голѣшаго, голѣшаего, голѣшааго, голѣшагоголѣшмь, голѣшмь, голѣшмъ, голѣшмъголѣшмь, голѣшмь, голѣшмъ, голѣшмъголѣе, голѣ, голѣшее, голѣшеголѣшаꙗ, голѣшаѣ, голѣшаѧголѣшхъ, голѣшхъ, голѣшхь, голѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
голѣшмъ, голѣшмъ, голѣшмьголѣшаꙗ, голѣшаѣ, голѣшаѧголѣшм, голѣшмголѣшхъ, голѣшхъ, голѣшхьголѣшголѣшѹю, голѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
голѣшма, голѣшмаголѣшꙗ, голѣшѣ, голѣшаꙗголѣшѧѧ, голѣшѧѩ, голѣшѫѫ, голѣшаѧ, голѣшее, голѣшеѥголѣшголѣшѫѫ, голѣшѫѭ, голѣшѧѧ, голѣшѧѩ, голѣшююголѣшѫѫ, голѣшѫѭ, голѣшѧѧ, голѣшѧѩ, голѣшюю, голѣшеѭ, голѣшеѫ, голѣшеѧ, голѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
голѣшголѣшꙗ, голѣшѣголѣшѧѧ, голѣшѧѩ, голѣшѫѫ, голѣшаѧ, голѣшее, голѣшеѥголѣшхъ, голѣшхъ, голѣшхь, голѣшхьголѣшмъ, голѣшмъ, голѣшмь, голѣшмьголѣшѧѧ, голѣшѧѩ, голѣшѫѫ, голѣшаѧ, голѣшее, голѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
голѣшм, голѣшмголѣшхъ, голѣшхъ, голѣшхь, голѣшхьголѣшголѣшѹю, голѣшююголѣшма, голѣшма
голъ -ꙑ прил Необлечен, без дрехи бꙑстъ по обꙑаю молꙙштѹ сꙙ мѹ въ полуношт вдѣт юношѫ красъна ... ꙁакрꙑваѭшта обнажен сво. да мѹ не бѫдетъ вдѣт голъ прьс С 187.9 Изч С Гр γυμνός Нвб гол ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА голий ОА ВА НГер Срв Голия връх МИ КП,МИБелосл Голо бърдо МИ Гола глава МИ ЖЧ Голеш МИ Голаш МИ БС, ЕРГ Голица МИ Голак МИ СНМБ Гола̀ Стена МИ Гола̀чица МИ Го̀лаш МИ Голешаница МИ ВП,ТО Голев ФИ Голов ФИ АС