Исторически речник
говѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
говѣн, говѣньговѣнꙗ, говѣна, говѣньꙗговѣню, говѣнѹ, говѣньюговѣнмь, говѣньмь, говѣнмъ, говѣньмъ, говѣнмь, говѣнмъговѣн, говѣнь, говѣнговѣнꙗ, говѣна, говѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
говѣн, говѣнь, говѣнеговѣнмъ, говѣньмъ, говѣнмь, говѣньмь, говѣнмъ, говѣнмь, говѣномъ, говѣнамъговѣн, говѣнь, говѣн, говѣнмговѣнхъ, говѣньхъ, говѣнхь, говѣньхь, говѣнхъ, говѣнхьговѣн, говѣньговѣню, говѣнѹ, говѣнью
NnDu
говѣнма, говѣньма, говѣнма, говѣнма
говѣнь -ꙗ ср Благоговение, страхопочитание да сътѧжмъ подобаѭщаа стꙑмъ. братролюбе. беꙁмⷧъве. съмотрене. говѣне. ꙇ поѹене. бжемъ словесемъ СЕ 92а 2 ѡ жт емѹ во вꙿсемь говѣнь. ꙇ бескврънънѣ.  ѹгодьнѣ жть. гю помолм СЕ 98b 1 съ говѣньемь ꙇ страхомь. раъшѫѭ імѣт по бжію ꙁаконѹ стѹмѹ сьѭ сѫдіт К 2b 22—23 ꙇ съ кротостьѭ. ꙇ послѹшаньемь. ꙇ мъногомь говѣньемь. да прістѫпімъ пріѧстіті сѧ. стꙑхъ і страшънꙑхъ таінъ К 9b 22 нꙁъ ловѣкъ. мрътвъ  нагъ вдмъ стъ. мѹже прѣстоѧтъ херовмъ съ говѣнїмъ. сего їѡсфъ  нкодмъ погрбата бе сѫмꙿнѣнꙗ С 458.24 съ многомъ говѣнемъ. къ трепеꙁѣ прстѫпатъ.  не тъьѭ се. нъ  отъ нѣхъ многъ С 492.18 СЕ К С Гр εὐλάβεια говѣн говѣне Нвб говение, говене остар диал ВА Дюв НГер РБЕ говеене остар диал МлБТР ЕтМл АР РБЕ ДА говеяне диал МлБТР ЕтМл ДА