Исторически речник
гобьꙃьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гобьꙃьствоватгобьꙃьствѹѭ, гобьꙃьствѹѫ, гобьꙃьствѹѧ, гобьꙃьствѹюгобьꙃьствѹш, гобьꙃьствѹеш, гобьꙃьствѹѹшгобьꙃьствѹтъ, гобьꙃьствѹетъ, гобьꙃьствѹѹтъ, гобьꙃьствѹть, гобьꙃьствѹеть, гобьꙃьствѹѹть, гобьꙃьствѹт, гобьꙃьствѹет, гобьꙃьствѹѹтгобьꙃьствѹмъ, гобьꙃьствѹемъ, гобьꙃьствѹѹмъ, гобьꙃьствѹмь, гобьꙃьствѹемь, гобьꙃьствѹѹмь, гобьꙃьствѹм, гобьꙃьствѹем, гобьꙃьствѹѹм, гобьꙃьствѹмо, гобьꙃьствѹемо, гобьꙃьствѹѹмогобьꙃьствѹте, гобьꙃьствѹете, гобьꙃьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гобьꙃьствѹѭтъ, гобьꙃьствѹѫтъ, гобьꙃьствѹѧтъ, гобьꙃьствѹютъ, гобьꙃьствѹѭть, гобьꙃьствѹѫть, гобьꙃьствѹѧть, гобьꙃьствѹють, гобьꙃьствѹѭт, гобьꙃьствѹѫт, гобьꙃьствѹѧт, гобьꙃьствѹютгобьꙃьствѹвѣ, гобьꙃьствѹевѣ, гобьꙃьствѹѹвѣгобьꙃьствѹта, гобьꙃьствѹета, гобьꙃьствѹѹтагобьꙃьствѹте, гобьꙃьствѹете, гобьꙃьствѹѹтегобьꙃьствѹгобьꙃьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гобьꙃьствѹмъ, гобьꙃьствѹмь, гобьꙃьствѹмгобьꙃьствѹтегобьꙃьствѹвѣгобьꙃьствѹтагобьꙃьствовахъ, гобьꙃьствовахь, гобьꙃьствовахгобьꙃьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гобьꙃьствовагобьꙃьствовахомъ, гобьꙃьствовахомь, гобьꙃьствовахом, гобьꙃьствовахомꙑгобьꙃьствовастегобьꙃьствовашѧ, гобьꙃьствовашѫ, гобьꙃьствоваша, гобьꙃьствоваше, гобьꙃьствовахѫгобьꙃьствоваховѣгобьꙃьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гобьꙃьствовастегобьꙃьствоваахъ, гобьꙃьствовахъ, гобьꙃьствоваахь, гобьꙃьствовахь, гобьꙃьствоваах, гобьꙃьствовахгобьꙃьствовааше, гобьꙃьствовашегобьꙃьствовааше, гобьꙃьствовашегобьꙃьствоваахомъ, гобьꙃьствовахомъ, гобьꙃьствоваахомь, гобьꙃьствовахомь, гобьꙃьствоваахом, гобьꙃьствовахомгобьꙃьствоваашете, гобьꙃьствовашете, гобьꙃьствоваасте, гобьꙃьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
гобьꙃьствоваахѫ, гобьꙃьствовахѫ, гобьꙃьствоваахѹ, гобьꙃьствовахѹгобьꙃьствовааховѣ, гобьꙃьствоваховѣгобьꙃьствоваашета, гобьꙃьствовашета, гобьꙃьствовааста, гобьꙃьствовастагобьꙃьствоваашете, гобьꙃьствовашете, гобьꙃьствоваасте, гобьꙃьствовасте
гобьꙃьствоват -гобьꙃьствѹѭ -гобьꙃьствѹш несв сег деят същ гобьꙃьствѹѭще м мн εὐϑηνοῦντες Тези, които живеят в изобилие, в охолство се сі грѣшьніці і гобьꙁьствѹѭште. въ вѣкъ ѹдръжашѩ богатьство СП 72.12 Изч СП гобьꙁьствоват Нвб Ø