Исторически речник
гобьꙃт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гобьꙃт*гобьжѫ*гобьꙃш*гобьꙃтъ*гобьꙃмъ*гобьꙃте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*гобьꙃѧтъ*гобьꙃевѣ*гобьꙃта*гобьꙃте*гобьꙃ*гобьꙃ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*гобьꙃмъ*гобьꙃте*гобьꙃвѣ*гобьꙃтагобьꙃхъ, гобьꙁхъ, гобьꙃхь, гобьꙁхь, гобьꙃх, гобьꙁхгобьꙃ, гобьꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гобьꙃ, гобьꙁгобьꙃхомъ, гобьꙁхомъ, гобьꙃхомь, гобьꙁхомь, гобьꙃхом, гобьꙁхом, гобьꙃхмꙑ, гобьꙁхмꙑгобьꙃсте, гобьꙁстегобьꙃшѧ, гобьꙁшѧ, гобьꙃшѫ, гобьꙁшѫ, гобьꙃша, гобьꙁша, гобьꙃше, гобьꙁшегобьꙃховѣ, гобьꙁховѣгобьꙃста, гобьꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гобьꙃсте, гобьꙁсте*гобьжаахъ*гобьжааше*гобьжааше*гобьжаахомъ*гобьжаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*гобьжаахѫ*гобьжааховѣ*гобьжаашета*гобьжаашете
гобьꙃт -гобьжѫ -гобьꙃш несв сег деят прил гобьꙃѧщꙗ ж ед εὐϑηνοῦσα За жена — плодовита, която има много деца жена твоѣ ѣко лоꙁа плодовта [гобьꙁѩщѣ, маргинална бележка] вь странахъ домѹ твоего СП 127.3 Изч СП гобьꙁт Нвб Ø