Исторически речник
гнѣꙁдт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гнѣꙁдт сѧгнѣждѫ, гнѣждѹгнѣꙁдшгнѣꙁдтъ, гнѣꙁдть, гнѣꙁдтгнѣꙁдмъ, гнѣꙁдмь, гнѣꙁдм, гнѣꙁдмогнѣꙁдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гнѣꙁдѧтъ, гнѣꙁдѧть, гнѣꙁдѧтгнѣꙁдвѣгнѣꙁдтагнѣꙁдтегнѣꙁдгнѣꙁд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гнѣꙁдмъ, гнѣꙁдмь, гнѣꙁдмгнѣꙁдтегнѣꙁдвѣгнѣꙁдтагнѣꙁдхъ, гнѣꙁдхь, гнѣꙁдхгнѣꙁд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гнѣꙁдгнѣꙁдхомъ, гнѣꙁдхомь, гнѣꙁдхом, гнѣꙁдхмꙑгнѣꙁдстегнѣꙁдшѧ, гнѣꙁдшѫ, гнѣꙁдша, гнѣꙁдше, гнѣꙁдхѫгнѣꙁдховѣгнѣꙁдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гнѣꙁдсте*гнѣждаахъ*гнѣждааше*гнѣждааше*гнѣждаахомъ*гнѣждаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*гнѣждаахѫ*гнѣждааховѣ*гнѣждаашета*гнѣждаашете
гнѣꙁдт сѧ -гнѣждѫ сѧ -гнѣꙁдш сѧ несв Вия гнездо, живея в гнездо, гнездя̀ ꙇ главꙑ гнѣꙁдѧщхъ сѧ ꙁмевъ. тѹ съкрѹшлъ ес СЕ 4b 19 Изч СЕ Гр ἐμφωλεύω Нвб гнездя [се] ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ ДА