Исторически речник
гнѣвт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гнѣвтгнѣвлѭ, гнѣвлѧ, гнѣвѧ, гнѣвьѭ, гнѣвлюгнѣвшгнѣвтъ, гнѣвть, гнѣвтгнѣвмъ, гнѣвмь, гнѣвм, гнѣвмогнѣвте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гнѣвѧтъ, гнѣвѧть, гнѣвѧтгнѣввѣгнѣвтагнѣвтегнѣвгнѣв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гнѣвмъ, гнѣвмь, гнѣвмгнѣвтегнѣввѣгнѣвтагнѣвхъ, гнѣвхь, гнѣвхгнѣвов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гнѣвовгнѣвхомъ, гнѣвхомь, гнѣвхом, гнѣвхмꙑгнѣвстегнѣвшѧ, гнѣвшѫ, гнѣвша, гнѣвше, гнѣвхѫгнѣвховѣгнѣвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гнѣвсте*гнѣвлꙗахъ*гнѣвлꙗаше*гнѣвлꙗаше*гнѣвлꙗахомъ*гнѣвлꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*гнѣвлꙗахѫ*гнѣвлꙗаховѣ*гнѣвлꙗашета*гнѣвлꙗашете
гнѣвт -гнѣвлѭ -гнѣвш несв Дразня, сърдя, гневя, разгневявам някого повѣдѣ л се їѡсфѹ. л пае съкрꙑѭ тано се. еда бѫдетъ сълъгалъ прходвꙑ. пото м гнѣвт ѧꙁꙑкъ старцѹ С 239.26 дѣтштъ мꙙ обавьꙗ въ ѫтробѣ скаꙙ. пото пае сама гнѣвл҄ѫ їѡсфа ... да съвꙙжѫ млъанмъ ѹстьнѣ С 242.5 Изч С Гр ἐρεϑίζω Нвб гня̀ва, гня̀вам диал ДА гневя̀ ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ