Исторически речник
гнѹшат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гнѹшат сѧгнѹшаѭ, гнѹшаѫ, гнѹшаѧ, гнѹшаюгнѹшаш, гнѹшаеш, гнѹшаашгнѹшатъ, гнѹшаетъ, гнѹшаатъ, гнѹшать, гнѹшаеть, гнѹшаать, гнѹшат, гнѹшает, гнѹшаатгнѹшамъ, гнѹшаемъ, гнѹшаамъ, гнѹшамь, гнѹшаемь, гнѹшаамь, гнѹшам, гнѹшаем, гнѹшаам, гнѹшамо, гнѹшаемо, гнѹшаамогнѹшате, гнѹшаете, гнѹшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гнѹшаѭтъ, гнѹшаѫтъ, гнѹшаѧтъ, гнѹшаютъ, гнѹшаѭть, гнѹшаѫть, гнѹшаѧть, гнѹшають, гнѹшаѭт, гнѹшаѫт, гнѹшаѧт, гнѹшаютгнѹшавѣ, гнѹшаевѣ, гнѹшаавѣгнѹшата, гнѹшаета, гнѹшаатагнѹшате, гнѹшаете, гнѹшаатегнѹшагнѹша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гнѹшамъ, гнѹшамь, гнѹшамгнѹшатегнѹшавѣгнѹшатагнѹшахъ, гнѹшахь, гнѹшахгнѹша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
гнѹшагнѹшахомъ, гнѹшахомь, гнѹшахом, гнѹшахмꙑгнѹшастегнѹшашѧ, гнѹшашѫ, гнѹшаша, гнѹшаше, гнѹшахѫгнѹшаховѣгнѹшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
гнѹшастегнѹшаахъ, гнѹшахъ, гнѹшаахь, гнѹшахь, гнѹшаах, гнѹшахгнѹшааше, гнѹшашегнѹшааше, гнѹшашегнѹшаахомъ, гнѹшахомъ, гнѹшаахомь, гнѹшахомь, гнѹшаахом, гнѹшахомгнѹшаашете, гнѹшашете, гнѹшаасте, гнѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
гнѹшаахѫ, гнѹшахѫ, гнѹшаахѹ, гнѹшахѹгнѹшааховѣ, гнѹшаховѣгнѹшаашета, гнѹшашета, гнѹшааста, гнѹшастагнѹшаашете, гнѹшашете, гнѹшаасте, гнѹшасте
гнѹшат сѧ -гнѹшаѭ сѧ -гнѹшаш сѧ несв 1. Гнуся се, гнус ме е  вдѣхъ сво стъство ... акꙑ тнавъ калъ смрьдꙙшть рънъ.  гнѹшахъ сꙙ вьнт вь н҄е С 167.22—23 Отвращавам се от нещо, ненавиждам, порицавам. сътвор сѧ самъ ꙁнамен въ благо. да ѹвѣдꙙтъ ꙗко помловавъ ѧ с.  не гнѹша сꙙ каѭштемъ сꙙ мъ С 110.10 ꙗкоже бо пае вьсѣхъ стѹдьнꙑхꙿ дѣлъ. веланьꙗ гнѹшаатъ сꙙ бъ С 545.12 сце бѣ їѡсфь боголюбьць ... егѹптѣнꙑн҄еѧ гнѫшааше сꙙ  бѣгааше. прѣлѹбодѣствьнааго дѣлесе С 365.18 отъвраштаатъ сꙙ събора отъметѫштхъ сꙙ. гнѫшатъ сꙙ которьнааго гласа хъ. ненавдтъ ѹстъ на бога глагол҄ѫштхъ неправьдꙑ С 510.4 проклнат же въсе єреткꙑ. арїа г͠лю  евнѻмїа • савелїа же  македонїа. аполнарїа  ѻргена,  съпсанїа хь • Ѳеѡⷣра мопсѹєстїскаго  несторїа ѹенка єго. дїоскора  севра ...  вьсе д͠шею схь гнѹшат се  ѹенїа ⷯ҇ ИМ 164r.17. 2. Отвращавам се дѡблꙑ же ц͠рь ꙗко ѿ младенꙿства мⷱтл гнѹшае се, бѣ ѹꙗꙁвлꙗе се срⷣцемь,  ѹтробѹ щедрѡть ѻ х͠вѣхь подвже рабѡхь Конст. 427v.12. Изч С Гр βδελύσσομαι μυσάττομαι δυσχεραίνω гнѫшат сѧ Нвб гнуся се ОА ВА АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА гнъся се ОА ВА РБЕ